Health, Mindset

Nærværets og nuets kraft

Zen og Nuet

Siden de ældste tider har åndelige mestre fra alle traditioner peget på Nuet som nøglen til den åndelige dimension. Det er åbenlyst stadig en hemmelighed for mange, da alt for få har fundet nøglen til Nuet. Hele essensen af zen består i at gå på Nuets knivsæg – at være så aldeles, så fuldstændig nærværende, at intet problem, ingen lidelse, intet, der ikke er den, du er, essentielt set, kan overleve i dig. I Nuet, hvor al tid er ophævet, opløser alle dine problemer sig. Lidelse behøver tid; den kan ikke overleve i Nuet.

For at fjerne sine elevers opmærksomhed fra tiden løftede den store zenmester Rinzai ofte fingeren og spurgte langsomt: “Hvad mangler der i dette øjeblik?” Et kraftfuldt spørgsmål, der ikke kræver svar på sindets niveau. Det er beregnet på at flytte din opmærksomhed dybt ind i Nuet.

Sådan kommer du i kontakt med Nuet

Oplev dig selv og dine omgivelser igennem 100 % nærvær, og du er i Nuet. Når du oplever dig selv og tingene omkring dig, bliver bevidstheden om væren en del af din oplevelse. I den tidsløse dimension, som Nuet er, opstår der en anden slags erkendelse, der ikke “dræber” den ånd, der lever i hver eneste skabning og i hver eneste ting. En erkendelse, der ikke ødelægger livets hellighed og mysterium, men indebærer en dyb kærlighed til og ærbødighed over for alt, der eksisterer.

Sindet oplever ikke Nuet, dig selv og tingene omkring dig, kun etiketter, vurderinger, kendsgerninger og meninger om dig og det omkring dig. Det er kun væren, der erkender direkte.

Bryd derfor den gamle vane med fornægtelse og modstand mod Nuet. Øv dig i at trække opmærksomheden tilbage fra fortid og fremtid, hver gang denne opmærksomhed er unødvendig. Træd så meget som muligt ud af tidens dimension i hverdagslivet. Finder du det svært at gå direkte ind i Nuet, så begynd med at iagttage sindets vanemæssige tendens til at flygte fra Nuet. Du vil opdage, at du i almindelighed forestiller dig fremtiden enten bedre eller værre end det nuværende øjeblik. Hvis den fremtid du forestiller dig, er bedre, giver den dig håb eller lystfyldt forventning. Hvis den er værre, skaber den uro. Begge dele er illusioner. Gennem selviagttagelse kommer der automatisk mere nærvær i dit liv. I det øjeblik, du indser, at du ikke er nærværende, er du nærværende. Hver gang du kan iagttage sindet, er du ikke længere fange af det. Der er kommet en anden faktor til, noget der ikke stammer fra sindet: det nærvær, der er et vidne.

Vær nærværende som iagttageren af sindet – både af dine tanker og følelser og af dine reaktioner i forskellige situationer. Vær mindst lige så interesseret af dine egne reaktioner som i den situation eller det menneske, der får dig til at reagere. Læg også mærke til hvor ofte din opmærksomhed er i fortiden eller fremtiden. Undlad at vurdere eller analysere det, du iagttager. Iagttag tanken, føl følelsen, iagttag reaktionen. Undlad at gøre dem til et personligt problem. Du vil da føle noget, der er mere kraftfuldt end en hvilken som helst af de ting, du iagttager, nemlig selve det stille, iagttagende nærvær bag sindets indhold, den tavse iagttager.

Nuets kraft kan især også fremkaldes ved fysisk udfolelse. Ved brug af hele kroppen, i flow-situationer og under dyb koncentration.

Love and wisdom

Brian

Forrige Indlæg Næste Indlæg

RELATEREDE INDLÆG

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar