Viden er det bedste våben

Lykke, glæde og succes

Lykke og livsglæde er to sider af samme sag. Lykke kan dog være af mere kortvarig karakter. Inden for lykkeforskning skelner man faktisk mellem fire forskellige former for lykke.

 

Lykke som livstilfredshed – Det nydelsesfulde liv

Når store internationale undersøgelser laver ranglister over lykkens fordeling mellem verdens lande, er det ofte på baggrund af målinger på målingernes livstilfredshed. Det er ikke uvæsentligt, når vi høre, at Danmark er verdens mest lykkeligste land. Man skulle snarere sige, at danskerne – ifølge egen opfattelse – er verdens mest tilfredse folkefærd.

 

Hedonistisk lykke – Det nydelsesfulde liv

En anden form for lykke er den “Hedonistiske lykke”, som kommer af det græske “hedone”, der betyder lyst. Hedonistisk lykke er forbundet med at søge at opnå maksimal nydelse og minimal lidelse. Hedonistisk lykke er den form for lykke, vi oplever, når vi føler os godt tilpas, er glade og trives.

Når et menneske har den hedonistiske lykke som mål, forsøger han eller hun at få så mange nydel-sesfulde oplevelser i tilværelsen som muligt – heraf navnet “det nydelsesfulde liv”.

 

Eudaimonisk lykke – Det meningsfulde liv

Den tredje form for lykke er “eudaimonisk lykke”, der er et sammensat ord af “eu”, der betyder det gode og “daimonia”, der stammer fra den klassisk græske filosofi og henviser til et menneskes skæbne.

Eudaimonisk lykke, er den form for lykke der forbindes med at have en god skæbne som menneske. Vi kan også oversætte “eudaimonisk” til “det gode liv”. Denne form for lykke er til forskel fra den hedonistiske lykke ikke kun et følelsesmæssigt anliggende, men involverer og så menneskets reflek-sioner over livet. Altså et kognitivt element med mening i centrum.

Siden Aristoteles har eudaimonisk lykke været forbundet med at gøre det gode, ikke blot for én selv, men også for fællesskabet. Denne forståelse møder vi også i den buddhistiske forståelse af lykke.

 

Vi møder også den eudaimoniske opfattelse af lykke i den livsfilosofiske opfattelse af lykke, hvor lykke forbindes med selvudfoldelse og selvhengivelse og dermed bidrager til at finde mening i til-værelsen.

Når et menneske har den eudaimoniske lykke som mål, forsøger han eller hun at gøre sig tilværel-sen så meningsfuld som muligt – heraf navnet “det meningsfulde liv”.

 

Lykke som flow – Det engagerede liv

Mens hedonistisk og eudaimonisk lykke er klassiske kategorier med rødder tilbage til oldtiden, er “flow lykke” af nyere dato. Begrebet er oprindeligt blevet udviklet af Mihaly Csikszentmihalyi, men er videreudviklet af mange andre forskere, som eksempelvis amerikanske Martin Seligman og i Danmark af Hans Henrik Knoop.

“Flow lykke” er den form for lykke, vi forbinder med udtryk som “lykkefølelse” og “lykkeglimt”; følelser, vi pludseligt kan opleve i særligt berigende situationer.

I flow gennemstrømmes vi af livsglæde og lyksagelighed. Det sker for det meste i situationer, hvor vi er fuldt optaget af en aktivitet, det kan være fx naturoplevelser eller sportsudøvelse. Abraham Maslow har kaldet disse oplevelser for “kulminationsoplevelser” eller “højdepunktsoplevelser”, heraf navnet “flow lykke”.

 

Når et menneske har flow lykke som mål, forsøger han eller hun at engagere sig så meget som muligt i tilværelsen – heraf navnet “det engagerede liv”.

 

Lykke som subjektiv velvære

Der er faktisk en femte måde at definere lykke på. Dette mål er en kombination af to af de oven-stående former for lykke. Det drejer sig om begrebet “subjektiv velvære”, der er en oversættelse af det engelske “subjective well-being”, ofte forkortet SWB. SWB er blevet en meget udbredt og anerkendt mål for lykke.

succes

Gør de ting, der gør dig lykkelig. Lad vær med at underlægge dig andre. Kom i gang med at leve livet og få din krop med i projektet. Gør noget for din krop (motion) og den betaler dig tilbage mange gange. Du er din krop, og du fortjener det bedste. Motion er en start på et lykkeligere liv. Husk på at din krop er din fysiske substans til alle gode oplevelser i livet. Derfor er det yderst vigtigt, at den har det godt. Fungerer din krop godt, så er der større chance for, at du har det godt.

the elevator to succes

Glæde giver succes, succes giver glæde. Sæt gang i din krop og oplev en endnu større glæde ved livet. Den gode gamle græske filosof skulle efter sigende have udtalt:

Hvis du vil bevæge verden, må du først bevæge dig selv

Sokrates 

I det antikke Grækenland var alle ting mere simple end det videnssamfund, vi lever i i dag. Det var stort set kun de grundlæggende behov, der skulle tilfredsstilles, og den fysiske aktivitet kom helt af sig selv.

Selvom vi lever i et meget kompliceret videnssamfund med højteknologi, bliver bombarderet med informationer hele tiden og har diverse hjælpemidler, så vi nærmest ikke behøver at bevæge os mere, så tror jeg, at vi hele tiden bliver nød til at holde fast i de grundlæggende behov for at få et lykkeligt liv.

En stor del af det at være lykkelig og føle glæde for livet er at være aktiv. Som Sokrates sagde, så er det vigtigt at bevæge sig selv. Det gælder både psykisk og fysisk. At sætte sig forskellige mål, der er gode for en og gerne også for andre, og dernæst at nå dem, er noget der fylder livsglædebarometeret godt op. Du SKAL ind i mellem føle, JA JEG GJORDE DET!

yes i did it

Det er også vigtigt at fungere socialt. Mennesket er et meget socialt væsen, og vi trives bedst med gode relationer omkring os gennem familie, venner, kollegaer m.m. Det sociale behov ligger i midten ad behovspyramiden og er mere vigtig end påskønnelse og selvrealisering. Mange burde sikkert være bedre til at pleje de sociale relationer end at gå og prøve at realisere sig selv hele tiden.

Mht. motion, så er det en glimrende indgangsvinkel til at passe gamle og skabe nye relationer. Det er skønt at være sammen om at lave noget fysisk. Det kan være alt muligt. Fx havearbejde, rengøring, gå-, kano-, svømme- og løbeture m.m.

Take time to do

what makes your soul happy.

Det er vigtigt for mennesket at føle sig kompetent til noget. At opnå tilfredshed ved at udføre et godt stykke arbejde. Det kan være at have slået græsset, malet gavlen, skåret ud til en håndvask, scoret et mål i fodbold, løbet et marathonløb, afleveret en god rapport på studiet osv. Det at have afsluttet et veloverstået stykke arbejde betyder rigtig meget for alle mennesker. Det at have gen-nemført et mål, man har sat sig, har stor selvtilfredshedsskabende effekt.

Det skal ikke kun være en skønne dag, at du kan sige det, men gerne være noget du kan klappe dig selv på skulderen af flere gange om ugen. Kræv ikke for meget af dig selv. Det skal være realistisk at få de meget “sunde” succesoplevelser. Husk at klappe dig selv på skulderen og sig: “Det gjorde jeg godt, det der” eller “jeg gjorde det”.

Det at gøre noget for dig selv og for andre er det, der giver den største reelle glæde i livet. Det er en dybtliggende glæde som føles basal og meningsfuld. Den fylder en med vitalitet, livskraft og stærke følelser.

Noget af tiden er man naturligvis nød til at passe ind i nogle systemer og tilfredsstille nogle behov for andre, der ikke nødvendigvis føles særlig rart. Det kan være et arbejde, der skal passes, så der kan tjenes penge til glædelige stunder i fritiden. Men forsøg så vidt muligt at fylde dit liv med glæde, hvor du for det meste af tiden føler, at det du laver, er godt for dig.

Hvis du ikke har det sådan med dit arbejde, kan du måske gøre noget for at ændre det. Hvis det er en udfordring socialt med arbejdskollegerne og/eller lederne, så kan du måske ændre din påvirkning af omverdenen, så den påvirker dig mere positivt tilbage. Du kan ændre dit syn på alle de ting, du ikke har det så godt med. Vend de dårlige ting til positive ting. Sig til dig selv, at de er udfordringer, der giver dig mulighed for at udvikle dig og dine medmennesker. Tag den positive indstilling og udstråling. Dette vil med garanti ændre din situation til det bedre i løbet af kort tid.

Give up your old perspective

and embrace a new one

10 måder til livsglæde

Afspil ?Happy? med Pharrel Williams og dans rundt til nummeret.

Hvad gør dette ved dit humør?

Gode relevante kvalitetsprodukter kan være med til at højne livskvaliteten. Måske kan du finde det hos disse virksomheder: BodystoreBooztCustomBikesCareForDMSkinCareJ.LindebergSpaShop og Sportamore.

Embrace happiness Now

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Viden er det bedste våben