Psychology

Hvem kværner mest?

Jeg har været i haven igår og i dag og kværne flis i sammenlagt 10 timer. Det er rimelig lang tid, og her når man altså at tænke en del tanker. Én af de ting man naturligt kommer til at tænke på, når man står ved siden af sin efterhånden ret gode ven, kompostkværnen, er hvem kværner (snakker) egentlig mest og hvordan, kvinder eller mænd?

DSC_0199

Jeg er ikke i tvivl om at min nye ven kværner bedst, men hvem taler mest af de respektive to køn?

På dialekt.dk under Københavns Universitet, kan man læse om undersøgelser omkring kvinder og mænds taleevner. Her står der bl.a., at der verserer mange myter om mænds og kvinders sprog, og om hvordan mænd og kvinder varierer sprog i forhold til hinanden. Mange tror, at kvinder snakker meget mere end mænd, og med det menes ikke seriøs snak, men snarere at kvinder kvidrer og sludrer i det uendelige.

a6bb0fbf1d19469ea6af0a50b1efa72a

Hvem taler mest – mænd eller kvinder?

Gentagne undersøgelser viser faktisk, at det forholder sig lige omvendt. I undersøgte situationer som forretningsmøder og middagsbordssamtaler er det mændene, der holder på ordet og taler mere end kvinderne.

Man skal naturligvis passe på med at generalisere, når det drejer sig om så store og internt forskelligartede grupper som mænd og kvinder. Man kan ikke meningsfuldt sige “mænd er sådan” og “kvinder er sådan”, og heller ikke “mænd taler sådan” og “kvinder taler sådan”. Der er altid masser af undtagelser.

Køn frem for alder eller socialklasse

Køn viser sig ofte at være den allermest udslagsgivende variabel i sociolingvistiske undersøgelser – ofte mere udslagsgivende end alder og socialklasse.

Egentlig er det heller ikke så underligt, for vores normer for kønnenes adfærd er nok er de allermest gennemtrængende i vores samfund.

Derfor er det en næsten naturlig følge, at der også kan spores forskellige normer for mænds og kvinders sprog.

danny-wallace-talking-to-men-about-their-friendships-116290_w650

Køn på tværs af sproglige systemer

Som med al anden sproglig variation kan man dog ikke sige, at én gruppe af mennesker taler på én måde. Og specielt når det drejer sig om mænd og kvinder, er der naturligvis meget stor variation inden for gruppen af mænd og inden for gruppen af kvinder.

Man kan sige, at køn går på tværs af alle de andre sproglige systemer, som du kan læse om på dialekt.dk. Hvad enten vi taler om traditionelle dialekter, om multietnolekt, om sociolekter eller om andre ‘lekter’, vil der også være (sandsynligvis systematisk) kønsrelateret variation herindenfor.

Drenge bander mere end piger

Piger kan sagtens bande og bruge slangord, men hvis man tæller dem sammen og sammenligner, kan man se at bande- og slangordene antalsmæssigt slet ikke når drengenes niveau.

Nederen, sgu, too bad…

På baggrund af ti gruppeoptagelser med i alt 50 talere – drenge og piger mellem 15 og 16 år gamle – blev slangord, bandeord, engelske udtryk og udtryk fra andre sprog end engelsk og dansk talt sammen.

De ord der blev talt var f.eks.:

SLANG: Nederen, skod, wallah
BANDEORD: Sgu, for satan, hold kæft
ENGELSK: I got money, sorry, too bad
ANDRE SPROG: ein zwei drei, oui, habla espanol

 

Nå men tilbage til “kværnen” i haven. Den snakkede dejligt (ikke for højt), vedholdende og effektivt til mig alle timerne, kun afbrudt når jeg skulle tømme kompostbakken hen langs den nyetablede ligusterhæk mellem de nyindflyttede naboer (dansk-tyrkisk par) og mig. Han og jeg taler allerede en del sammen omkring forskellige projekter omkring vores huse, vi skal have lavet. Der er nok at tage fat på. Hurra for kompostkværne, godt naboskab, kvinder og mænd, der taler godt sammen.

Love wise talk

Brian

 

Forrige Indlæg Næste Indlæg

RELATEREDE INDLÆG

Ingen kommentarer

Skriv en kommentar