Din selvhelbredende krop 12 - Fællesskabets kraft

Din selvhelbredende krop 13 – Tro kan flytte bjerge

Tro kan virkelig flytte bjerge. Hvis du i det daglige har noget at tro på, en mission at stå op til, noget der giver dig mening og drivkraft, så er der ingen tvivl om at det sætter kulør på din tilværelse, øger livskvaliteten og også din livslængde.

Relateret billede

I en række forskellige undersøgelser kan forskere konstaterede, at et højt niveau af religiøs/spirituel involvering er forbundet med en lavere forekomst af kredsløbssygdomme, fordøjelseslidelser, åndedrætslidelser og næsten alle andre sygdomme. Faktisk er den beskyttende virkning på helbredet af en ugentlig deltagelse i en religiøs ceremoni så kraftig, at den svarer til den helbredsmæssige effekt, det har at være røgfri eller at dyrke motion.
Der er ingen tvivl om, at deltagelse i et spirituelt fællesskab forhindrer social isolation. Ligesom beboerne i Roseto, der tog sig godt af hinanden og sørgede for, at ingen nogensinde var ensom, så yder religiøse samfund tit en lignende gruppestøtte, og beviserne peger i retning af, at kroppen reagerer med et bedre helbred. Men der kan være andre forklaringer på, at deltagerne i spirituelle fællesskaber har større chance for at holde sig sunde.
Ud over den afslapningsrespons, som et støttende fællesskab udløser, kan troen på en højere magt også fremkalde positive følelser, der modvirker stress og bidrager til en tilstand af fysiologisk hvile, som er nødvendig for, at kroppen kan reparere sig selv. Mennesker med tro på en højere magt har også større sandsynlighed for at nyde et godt helbred, fordi de har lettere ved at finde mening, når de udsættes for tab eller traumer. En undersøgelse viste, at religiøse forældre, der havde mistet et spædbarn som følge af pludselig vuggedød, var bedre i stand til at leve med det halvandet år efter end ikke-religiøse forældre. Religiøse mennesker har også lettere ved at tilgive, hvilket letter negative følelser som vrede og nag, der udløser stressresponset.
Men selv om mennesker, der tror på en kærlig guddom, er tilbøjelige til at være gladere og sundere end de, der ikke gør, behøver man ikke at være tilhænger af en bestemt religion og end ikke at tro på en højere magt for at høste fordelene ved at være mere spirituel. Skønt de traditionelle religiøse institutioner byder på fordelene ved et fællesskab, der er knyttet sammen af en fælles tro, kan du også forbedre dit helbred ved at være mere spirituel på din egen måde.
Spiritualitet, der af sociologerne defineres som en søgen efter det hellige, kan stadig fremme sundheden ved, at du anerkender og påskønner det hellige i livet ? naturens hellighed, velsignelsen ved børn, forståelsen af dit arbejde som et kald, kroppen som et hylster for kærlighed i verden, ægteskabets ukrænkelighed. Ved at forlene det almindelige med usædvanlige kvaliteter åbner du dig selv for det transcendente, hvilket kan få din krop til at slappe af, føre til større lykke og efterfølgende til bedre helbred. Spirituelle mennesker er også lykkeligere, har større mental sundhed, bruger færre stoffer og mindre alkohol, er bedre i stand til at klare udfordringer og lever længere end mennesker, der ikke anser sig selv for spirituelle.

Billedresultat for spiritualitet
Men husk på, at religion ikke kun er lutter roser, når det gælder virkningen på dit helbred. Ligesom alle andre aspekter af livet kan dit spirituelle liv stresse dig på samme måde, som det kan give dig afslapning. Mennesker, hos hvem religionen vækker følelser som skyld, skam, undertrykkelse og frygt for sanktioner fra en straffende guddom, har større sandsynlighed for at opleve gentagne stressresponser, hvilket fører til dårligt helbred. Så det er ikke bare et spirituelt liv, der kan helbrede dig, men den rigtige form for spirituelt liv, der er i harmoni med sandheden i det, der er helligt for dig.

 

Love and wisdom

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Din selvhelbredende krop 12 - Fællesskabets kraft