Moder Jord 2

Moder Jord 3

Måske er Covid19 den måde hvorpå Moder Jord svarer tilbage til os, når vi på det groveste har overtrådt naturens mange hårfine balancer fx den sjette masseuddøen, generel forurening og klimaforandring.

Gaia (Moder Jord) var den første græske gudinde – før hende var kun den gabende tomhed: kaos.
Gaia skildres som et væsen med brede lænder, hun er det sikre sæde, der til evig tid står rede for de dødelige, al-moderen, som giver alle skabninger livsophold. Grækerne opfattede Jorden på en mere holistisk måde, end vi gør nu til dags, hvor processerne på Jorden undersøges og forstås inden for hver deres snævre videnskabelige felt, eksempelvis kemi, geologi og biologi. Teologi og videnskab var hos grækerne filtret sammen, og kloden blev betragtet som en urmoder, men dette forhold til planeten er forduftet til fordel for videnskabelighed og partikulære studier.

Karina Bundgaard

Og for at der kan være balance med naturen, skal der først være retfærdighed blandt mennesker.

Vi foreslår, verdens folk at de generhverver, værdsætter, og styrker den viden, visdom og ældgamle praksis for oprindelige folk, som er stadfæstet i ”Det Gode Liv”s tanke og praksis, idet vi vedkender os Moder Jord, som et levende væsen, til hvilket vi har et udeleligt, afhængigt, komplementært og åndeligt forhold. Stillet overfor klimaændringer, må vi anerkende, Moder Jord som kilden til livet og skabe et nyt system baseret på principper som:

• harmoni og balance mellem alle og med alle ting;
• mangfoldighed, solidaritet og ligestilling;
• kollektiv velfærd og tilfredsstillelse af basale fornødenheder for alle;
• mennesket i harmoni med naturen;
• anerkendelse af mennesker for hvad de er, og ikke hvad de ejer;
• afskaffelse af alle former for kolonialisme, imperialisme og interventionisme;
• fred mellem befolkningerne og med Moder Jord;

Den model, som vi støtter, er ikke en model af grænseløs og udvikling. Alle lande skal producere de varer og tjenesteydelser der er nødvendige for at opfylde grundlæggende behov i deres befolkninger, men på ingen måde kan de fortsætte med at følge en udviklingsvej, der har ført til at de rigeste lande har et økologisk fodaftryk fem gange større end planeten kan opfylde. I øjeblikket er planetens evne til at regenere allerede overskredet med mere end 30 procent. Hvis dette tempo med overudnyttelse af vores Moder Jord fortsætter, vil vi få brug for to planeter i år 2030.

https://socinf.dk/folkenes-aftale-om-klimaforandringer-og-moder-jords-rettigheder/

 

Alle burde læse Lovelocks tre bøger om Gaia-hypotesen. James Lovelock er forfatter til mere end 200 videnskabelige artikler og har skrevet tre bøger om Gaiahypotesen (nu Gaiateorien). Han været medlem af Royal Society siden 1974, blev i 2003 af den britiske dronning udnævnt til Companion of Honour og i 2005 blev han af tidsskriftet Prospect udnævnt til en af Verdens 100 mest globalt fremtrædende intellektuelle.

Hypotesen er, at Jorden er et stort ”livssystem”, hvor luft, vand og jord arbejder sammen med menneskene, og at dette samarbejde sikrer optimale levevilkår for Jordens indbyggere. Som en form for bevis for, at Jorden er en levende organisme, der udgør mere end summen af enkeltdelene, peger James Lovelock på, at temperaturen, iltniveauet, surheden og havenes saltindhold har holdt sig på samme niveau, selvom man kunne have spået, at der ville ske store ændringer, som følge af befolkningstilvækst og industrialisering. Således mener Lovelock at kunne påvise eksistensen af en jordisk homøostase eller indre balance. Hele denne idé rejser spørgsmål om, hvorvidt mennesket kun er en del af et større system, i modsætning til at være et mål i sig selv, og om hvorvidt Jorden selv indgår i et større kredsløb, som vi ikke forstår omfanget af.

Hvad angår de meget omtalte menneskeskabte klimaændringer, så understreger James Lovelock, at Jorden har overlevet kolliderende asteroider og vulkanudbrud og istider, og derfor ikke i et større perspektiv er truet af menneskenes ressourcekrævende forbrug og de skader det kan påføre miljøet og biosfæren. Men selvom Jorden måske ikke er truet på langt sigt, så kan mennesket være i fare, idet Gaias (Jordens) reaktioner kan bringe konsekvenser med sig, der kan umuliggøre menneskelivet, som vi kender det i dag.

https://www.klimadebat.dk/gaia-hypotesen-r442.php

Så hvis vi ser denne Covid19 krise samlet set, så tror og håber jeg, at det er en tilstand, som vi vil lære en del af. Vi kommer til at være mere sammen i familien og lave flere ting sammen fx spil og lektier. Nærvær og sammenhold bliver nøgleord. Vores forbrug bliver væsentlig nedsat, måske lige minus fødevarer, og der er man jo fx nød til at købe den israelske kartoffel, hvis det er de eneste der er tilbage. Hjulene er stort set sat i stå – og det er klima- og forureningsvenligt.

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Moder Jord 2