Lakserulle

Flokdyret

Du har det bedst i en flok. Hvis det er en god positiv og konstruktiv flok, du er i, så er det her du finder den største livskvalitet, velvære og mening med livet, måske lige med undtagelse af at have stiftet sin egen familie. Det er i flokken/fællesskabet du kan finde dem, der har de samme interesser som dig. Det er her du kan få bekræftelse, opmærksomhed og kærlighed.

I Danmark har vi et unikt foreningsliv, hvor man kan gå til mange forskellige ting og hvor rigtig mange mennesker yder en stor frivillig indsats hver dag, så børn, unge og voksne kan gå til en lang række idrætsaktiviteter i fællesskabets og dannelsens navn. Vilkårene for at dette yderst vigtige foreningsliv kan fortsætte er at vilkårene fra statens side forbliver gode. Derfor er det glædeligt, at du kan læse nedenstående:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sætter en pulje på 21,7 millioner kroner til rådighed til projektet ’Motion og fællesskab på recept’, som integrerer foreningsidræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet samt Beskæftigelsesministeriet en pulje på 21,7 millioner kroner til projektet ’Motion og fællesskab på recept’.

Projektet har til formål at styrke borgeres fysiske og mentale sundhed samt at få borgere til at opleve positive beskæftigelsesresultater som følge af at deltage i foreningsidræt. Derudover er målet at indsamle viden om, hvordan holdaktiviteter i idrætsforeninger kan være supplerende indsatser i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesfremme.

‘Motion og fællesskab på recept’ omfatter tre kerneelementer:

  1. Udvikling af tværsektorielle samarbejdsmodeller. Modellerne indebærer, at idrætsforeninger har mulighed for at skabe og tilbyde forløb, hvor idrætsaktiviteter er implementeret i indsatser med henblik på at fremme borgerens eller patientens sundhed, beskæftigelse og/eller fastholdelse
  2. Oprettelse af målrettede aktiviteter i idrætsforeninger, som er relevante i forhold til sundheds-, beskæftigelses- og fastholdelsesområdet
  3. Samarbejde med borgere for at styrke og sikre sundhedsindsatser – blandt andet gennem vejledning i idrætsaktiviteter.

Kommunalt forankrede projekter kan søge om tilskud
Kommuner og kommunale institutioner kan søge om midler fra puljen, og der er mulighed for, at to eller flere kommuner indsender en ansøgning sammen. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at projektet er kommunalt forankret, og at der indgået en samarbejdsaftale med mindst én idrætsforening samt andre aktører inden for beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Folkeoplysende skoler og foreninger kan dog også søge tilskud fra puljen, skriver Dansk Folkeoplysnings Samråd på sin hjemmeside, efter de har været i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen opfordrer tilmed alle foreninger med tilbud om vedvarende hold- og fysiske aktiviteter at deltage i ’Motion og fællesskab på recept’. I forlængelse heraf har styrelsen defineret idræt som ’vedvarende holdaktiviteter, der indebærer fysisk aktivitet i fællesskab med andre’.

’Motion og fællesskab på recept’ er et forsøg, som løber fra den 1. december 2019 til den 1. december 2022. Der er allerede ansøgningsfrist torsdag den 31. oktober 2019.

Vi træner de mentale muskler med de fysiske

Er overskriften på en artikel du bør læse omkring mental sundhed. Hvis du ikke er en del af et træningsfællesskab, så vil jeg på det kraftigste anbefale det. Et fællesskab er sundt for dig uanset hvad det er for et fællesskab, bare så længe det er et positivt, konstruktivt og nærende fællesskab, men et fællesskab, hvor I også er fysisk aktive sammen, det er det sundeste fællesskab. Det er sådan en flok, du skal være en del af. Du kan læse mere om, hvor godt motion er for din mentale velvære på linket herunder.

https://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/motion-og-psykisk-sundhed/vi-traener-de-mentale-muskler-med-de-fysiske.aspx

Jeg har selv altid været noget af en enspænder mht. træning. Måske fordi jeg har været for ekstrem og derfor har ingen af mine venner villet træne med mig. Men for knap et års tid siden, sagde min kone til mig at der er nogle crossfittere i Herfølge fitness. Nogle af dem virker til at være lige så skøre som dig. Umuligt tænkte jeg straks, men en dag jeg var ovre at selvtræne på de udendørs træningsstationer ved Herfølge Fitness, så jeg dem træne. Her tænkte jeg, at der måske alligevel var noget om det min kone sagde. Der var en super god stemning, man kunne mærke det gode fællesskab omkring træningen, de gik til dem og de havde de sjovt samtidigt. Min interesse blev vakt og i dag er jeg en del af dette fantastiske træningsfællesskab på crossfitholdet i Herfølge. TAK for det. Herunder har vi lige overstået lørdagens hårde WOD inden vi skulle en tur i havet.

I denne flok går vi gennem ild og vand sammen. Vi gennemgår ihvertfald en masse smerter sammen, og vi har det sjovt før, efter og mens vi gør det. Det giver et stærkt sammenhold at have en god sund fælles interesse, hvor vi kan udleve vores passion for crossfitness, OCR og træning generelt. Jeg sender hermed en stor taknemmelighed til at på mit hold, og jeg håber at du også kan finde et lignende holde at blive en del af. Det skylder du dig selv og din livskvalitet.

Love, Health And Wisdom

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Lakserulle