Tag kontrol over din mad

Viljen til at ville avler evnen til at kunne

Hver dag vil jeg kigge mig i spejlet og kunne sige;

Jeg gjorde mit absolut bedste.

The Differences Between A Growth Mindset And A Fixed Mindset

Umiddelbart er det simpelt: Jeg beslutter mig for at udføre en handling, hvorefter jeg gør det.

Men hvor kommer min lyst, min vilje, til fx at dyrke den mængde motion jeg gør overhovedet fra? Hvorfra stammer dette mit behov for hyppig bevægelse?

Kunne det være, at det er kodet ind i mine gener? Kunne det tænkes, at min krop, allerede inden jeg er bevidst derom, har sendt signaler til min hjerne om, at den vil være fysisk aktiv?

Lige siden slutningen af det 18. århundrede har en række førende tænkere med stor selvfølgelighed antaget, at viljen havde sæde i bevidsthedens fornemste organ, også kendt som fornuften.

Fakta

Vilje kan defineres som: 1. En indre drivkraft som gør en i stand til at opstille og nå personlige mål, ofte på trods af omgivelsernes modstand el. egne begrænsninger 2. En bestemt målsætning = ØNSKE

Mange af os vil endda – helt forståeligt – gå ud fra, at viljen er synonym med den frie vilje. At ville noget er nemlig ikke blot forbundet med et ganske bestemt forsæt; vi har samtidig en klar fornemmelse af, at vi kan gøre, hvad vi vil.

Det er jo mig og min fornuft, der bærer min vilje, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Ikke sandt?

Når jeg befinder mig i et supermarked for at handle til aftensmaden, er der ingen, der blander sig i, om jeg køber broccoli, blomkål eller tomater. Det er noget, jeg helt selv afgør.

De fleste af os går da også ud fra, at vi beslutter noget på baggrund af en række bevidst gennemtænkte motiver. Meget kunne altså tyde på, at viljen er en integreret del af vores måde at tænke på. Tanken og viljen følges ad, til døden dem skiller.

Men hvem siger, at det ikke forholder sig sådan, at viljen går forud for tanken?

Eller rettere: Forholder det sig ved nærmere eftertanke ikke snarere sådan, at viljen i sig selv er en irrationel, ufornuftig, uforstandig drift?

Slår vi efter i en synonym- eller begrebsordbog, vil vi under ‘vilje’ møde ord som ‘hensigt’, ‘formål’, ‘forsæt’, ‘handlemåde’ og ‘beslutning’.

Men synonym- og begrebsordbogen har i den henseende andet og mere at byde på. Den lader os også ane, at viljen muligvis er et kraftcenter, der slumrer og virker, før bevidstheden sætter ind med alle dens tanker, begreber, hensigter og mål.

Det samme opslag i synonymordbogen leder os nemlig i retning af associationer som ‘lyst’, ‘drift’, ‘begær’, ‘energi’, ‘kraft’ og ‘lune’. Og hvis viljen kan samle alle disse følelser, så tænker den sig næppe særlig godt om, før den handler.

5 Strategies for Changing Mindsets | by Dave Paunesku | Learning ...

Viljen har brug for at stræbe efter noget

Viljen er ifølge den tyske filosof Arthur Schopenhauer den umættelige drift, der konstant hiver og slider i os, sender os hid og did og kun sjældent, hvis overhovedet, lader os være i fred.

I vores veludviklede cerebrale kontroltårn er det viljen, som har bukserne på. Det er den, der driver os rundt i manegen, den, der sidder i stridsvognen og svinger pisken over vores uophørligt stræbende krop og denne krops tankevirksomhed.

Eller som Schopenhauer understreger i første bind af Verden som vilje og forestilling, så er problemet, at filosoffer hidtil har antaget, at mennesket først og fremmest er et fornuftigt og forstandigt individ, og at viljen så at sige er et resultat heraf.

Vi er med andre ord først tænkende, derefter villende.

Men ifølge Schopenhauer forholder det sig omvendt:

Vi vil først og fremmest, og fordi vores vilje har brug for noget at stræbe mod, har brug for en retning, et mål, tænker vi.

Vores erkendelse er et instrument i hænderne på vores vilje.

Er det overhovedet muligt at tænke sig vores tilværelse uden viljen, og hvad ville det i givet fald være, et sådant viljesløst liv?

Vores liv er bundet til viljen, og omvendt: Vores vilje binder os til livet.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/vores-liv-er-bundet-til-viljen

Hvornår føler du at du lever allermest? Har du fundet det du brænder for og vil her i livet? Hvis du har, så er der flere grader af hvor meget du skal bruge din vilje for at opnå det. Hvis du rigtig gerne vil tabe dig, så er spørgsmålet, hvor meget du gerne vil tabe dig og heraf, hvor stærk din vilje er for at opnå dit ønskede vægttab. Det er ikke alt der er lige nemt selvom din vilje for at opnå det er der.

Men hvis du tror på det, fokuserer på det og sætter viljens kraft ind på at opnå det, så kan intet stoppe dig for at nå det. Visualiser det og find en fornuftig, farbar og realistisk vej til dig mål.

Kim Dietrichsen har disse fem punkter til dig, der vil gøre fremskridt:

Mine 5 handlinger til udvikling og langsigtet succes.

1/ Lær at sige “endnu”
Der er stor forskel på at sige ”jeg kan ikke” og ”jeg kan ikke endnu” fordi ordet endnu lægger op til punkt to.

2/ Find ud af hvad dit næste skridt er
Når du har sagt “endnu” skal du derefter sige: “Men det næste jeg vil gøre for at lykkes er….”

3/ Du lærer – både når du lykkes og når du fejler
Det er ikke så vigtigt om du lykkes. Det er din reaktion på enten succes eller fiasko, der er vigtig. Hvis du ikke lykkes skal du finde ud af hvad dit næste skridt er – og hvis du lykkes skal du også finde ud af hvad dit næste skridt er.

4/ Fokusér på at få “flere rigtige”
Det handler ikke om hvor god du er. Det handler om hvad du har lært og kan som du ikke plejer at kunne. Derfor skal du fokusere på de ting, der er lykkedes siden sidst (dvs. flere rigtige) i stedet for altid at dele tingene op i “jeg var go” eller “jeg var dårlig”.

5/ Lad andre inspirere dig
Når andre lykkes er det vigtigt at blive inspireret af dem, hvad kan du lære, hvad er næste skridt for dig? Men lad være med at kopiere ting uden at kende tankerne bag, du kan lige så godt ende med at stjæle deres fejl som deres styrker. Så hav et filter på når du bliver inspireret.

Opsamling
Tankerne i et udviklings-mindset er selvfølgelig mere end 5 punkter, men jeg håber, at jeg har kunnet inspirere dig til et mindset hvor du får lyst til at blive bedre.

5 skridt til stærkt mindset og mere læring

 

Igår kommer aldrig tilbage,

men i dag er første dag i resten af mit liv.

 

Love, Health And Wisdom

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Tag kontrol over din mad