What you can do for your country

Store personligheder – William Blake

Der har været mange store og betydningsfulde personligheder i menneskehedens historie. Mange af dem fortjener at blive hentet frem og støvet af, da vi selv i den moderne verden kan lære meget af dem. En af disse er William Blake.

William Blake (født 28. november 1757 i London i Storbritannien, død 12. august 1827 sammesteds) var en engelsk digter, kunstner, forfatter eller “opfinder og trykker,” som han underskrev sig i mange af sine bøger.

William Blake er en ener i britisk romantik, både en gammeltestamentlig profet ud fra mottoet: “Ethvert redeligt menneske er en profet” og tillige forud for sin tid, idet han i digterisk-visionær form med sin radikale kritik af den moderne verden foregreb indsigter hos så forskellige tænkere som Karl Marx, Friedrich Nietzsche og Sigmund Freud.

William Blake opponerede ikke blot imod den industrielle revolutions “sataniske fabrikker” og arbejderens fremmedgørelse over for sit eget arbejde, men også imod britisk erfaringsfilosofi (empirisme) og imod oplysningsårhundredets fremhævelse af det abstrakte og generelle på det konkrete, sanselige livs bekostning.

Den store danske

En af hans mest berømte værker er Songs of innocence and experience fra 1794. Den beskriver meget levende og billedligt ”de to modsatrettede sider af den menneskelige sjæl”, som undertitlen lød. USKYLD OG ERFARING er netop to sider af menneskets sjæl, ikke to stadier i livet.

Sange om uskyld og erfaring og andre digte, 1978 ville William Blake beskrive “menneskesjælens to modsatte tilstande”. De kristent-pastorale billeder og det barnlige lystprincip i uskyldssangene modsvares af det ironisk-satiriske perspektiv og den sociale og erotiske dæmoni i erfaringsverdenen.

Digtene afspejler Blakes synspunkter om, at oplevelse bringer individet i konflikt med regler, moralisme og undertrykkelse.

 

Little Lamb who made thee
Dost thou know who made thee
Gave thee life & bid thee feed.
By the stream & o’er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing wooly bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice!
Little Lamb who made thee
Dost thou know who made thee

Little Lamb I’ll tell thee,
Little Lamb I’ll tell thee!
He is called by thy name,
For he calls himself a Lamb:
He is meek & he is mild,
He became a little child:
I a child & thou a lamb,
We are called by his name.
Little Lamb God bless thee.
Little Lamb God bless thee.

The poem begins with the question, “Little Lamb, who made thee?” The speaker, a child, asks the lamb about its origins: how it came into being, how it acquired its particular manner of feeding, its “clothing” of wool, its “tender voice.” In the next stanza, the speaker attempts a riddling answer to his own question: the lamb was made by one who “calls himself a Lamb,” one who resembles in his gentleness both the child and the lamb. The poem ends with the child bestowing a blessing on the lamb.

The poem is a child’s song, in the form of a question and answer. The first stanza is rural and descriptive, while the second focuses on abstract spiritual matters and contains explanation and analogy. The child’s question is both naive and profound. The question (“who made thee?”) is a simple one, and yet the child is also tapping into the deep and timeless questions that all human beings have, about their own origins and the nature of creation. The poem’s apostrophic form contributes to the effect of naiveté, since the situation of a child talking to an animal is a believable one, and not simply a literary contrivance. Yet by answering his own question, the child converts it into a rhetorical one, thus counteracting the initial spontaneous sense of the poem. The answer is presented as a puzzle or riddle, and even though it is an easy one—child’s play—this also contributes to an underlying sense of ironic knowingness or artifice in the poem. The child’s answer, however, reveals his confidence in his simple Christian faith and his innocent acceptance of its teachings.

The lamb of course symbolizes Jesus. The traditional image of Jesus as a lamb underscores the Christian values of gentleness, meekness, and peace. The image of the child is also associated with Jesus: in the Gospel, Jesus displays a special solicitude for children, and the Bible’s depiction of Jesus in his childhood shows him as guileless and vulnerable. These are also the characteristics from which the child-speaker approaches the ideas of nature and of God. This poem, like many of the Songs of Innocence, accepts what Blake saw as the more positive aspects of conventional Christian belief. But it does not provide a completely adequate doctrine, because it fails to account for the presence of suffering and evil in the world. The pendant (or companion) poem to this one, found in the Songs of Experience, is “The Tyger”; taken together, the two poems give a perspective on religion that includes the good and clear as well as the terrible and inscrutable. These poems complement each other to produce a fuller account than either offers independently. They offer a good instance of how Blake himself stands somewhere outside the perspectives of innocence and experience he projects.

https://www.sparknotes.com/poetry/blake/section1/

Hans unikke teknik til at offentliggøre både tekst og håndfarvet illustration sammen. Den rytmiske subtilitet og delikate skønhed i både hans tekster og hans design skabte sjælden harmoni på hans sider. Digtene forvandlede hans tids gade ballader og rim for børn til nogle af de reneste tekster på engelsk.

Hukommelse og syner

Påfuglens stolthed er Gud herlighed. 

Gedebukkens lystenhed er Guds gavmildhed.

Løvens vrede er Guds visdom.

Kvindens nøgenhed er Guds værk.

Sorg i overmål ler. Glæde i overmål græder.

Løvers brøl, ulves hyl, det oprørte havs rasen

og det ødelæggende sværd er dele af evigheden, for vældige for menneskets øje.

William Blake: Ægteskabet mellem Himmel og Helvede, 1793

Mere end de fleste andre dødelige sansede Blake noget i retning af det, filosoffen Immanuel Kant kaldte “tingen i sig selv”, hvor vi andre kan være overladt til det overfladiske blege genskin, som vores stadig mere indskrænkede modne sanseapparat bibringer os. Blake var eminent følsom overfor den metaforiske eller dramatiske betydning af hver enkelt tilsyneladende isolerede begivenhed – hvordan hver enkelt begivenhed bugner af grænseløst poetiske forbindelser på kryds og tværs:

At værktøj skabtes, hænder fødtes,

det står for hver bonde klart.

Af hver en tåre fra hvert øje

evigheden gør et barn.

Det forstås af kloge kvinder

som det straks til glæde vender.

Gøen, brægen, bjæf og brøl

bruser op mod himlens kyst.

Det barn, der græder under ferlen,

får sin hævn i dødens rige.

Blafren fra en tiggers laser

flår i laser himlen selv.

Soldaten med gevær og sværd

slapt slår mod sommersolen ud.

Den armes mønt er dyrebar

som intet guld fra Afrika.

En stump fra arbejdsmandens hånd

kan købslå frit med gnierjord;

om højere magter det vil,

det hele rige handle med.

Han, som håner barnets tro,

hånes selv som svag og gammel.

Han, som lærer barnet tvivl,

selv rådner lammet i sin grav.

Han, som påskønner barnets tro,

vil rank fra død og helved gå.

William Blake: Uskyldens spådomme, ca. 1803

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

What you can do for your country