Taknemmelighed

Jeg har tit hørt nogle sige: jeg har ikke en skid at være taknemmelig for. Blot kropssproget, når dette er blevet udtrykt, har ikke indbudt til yderligere dialog. Det er en meget kraftig udtalelse på baggrund af nogle meget kraftige følelser af bitterhed, selvmedlidenhed, had og aggression. Ja livet er hårdt. Det er faktisk så hårdt, at vi kan dø af det. Og en ting er sikkert, vi skal alle dø. Dette i sig selv er noget, der i store dele af livet, kan bringe mørke i vores sind og endda angst. Men sådan er spillereglerne nu en gang. Spiller man med eller dømmer man sig selv ude? Nogle steder i verden er det bestemt hårdere end andre steder, men til syvende...

Gode råd fra Brian – Fold-dig-ud-effekten

Jo mere du folder dig ud både fysisk og mentalt, og du møder verden med åben pande, desto større er chancen for at få respekt, blive mødt med respekt, blive lyttet til og generelt blive behandlet ordentligt og værdigt. Ja det handler i bund og grund om det signal, du udsender til dine omgivelser. Du skal huske på at over 50% af den kommunikation der finder sted sker via kropssproget, derfor er det netop, så vigtigt, at du signalerer, at du vil dine omgivelser og at du er kompetent til at færdes i dine omgivelser. Hvis du går rundt krumbøjet og ligner en undskyldning for dig selv, så viser alle undersøgelser, at du får et meget sværere liv, hvor respekten...

Kropbevidsthedens dannelse

Fem elementer er afgørende for dannelsen af din kropbevidsthed. Det er 1. arv, 2. fysisk aktivitet og erfaring, 3. følelsesmæssig, psykisk erfaring og aktivitet, 4. ernæring, samt 5. miljø. Ved arv forstås alle de faktorer i personligheden, som er dig medgivet ved fødslen. Det er en række egenskaber og strukturer, som vores forældre har givet videre til os, og som utvivlsomt er væsentlige faktorer ved dannelsen af det enkelte menneskes helt forskellige kropbevidsthed. Det er naturligvis ikke helt let at afgøre i hvilket omfang og på hvilke specielle måder, at de arvemæssige faktorer er ansvarlige ved dannelsen af det fysiske og psykiske selv, men vi ved i dag at det epigenetiske har større betydning end man førhen troede. Det betyder, at den livsførelse ens forældre havde forplantede sig i...

Dit livs eventyr

Du vælger ikke selv, hvad der interesserer dig. Interessen vælger dig. Noget giver sig til kende ud af mørket som medrivende, som værd at kæmpe og leve for. Ved at følge det bevæger noget os længere hen ad vejen til den næste meningsfulde tilkendegivelse – og sådan fortsætter det, efterhånden som vi bliver ved med at søge, udvikle os, vokse og trives. Det er en farefuld færd, men det er også vort livs eventyr. Everything just happens or everything happens for a reason Anyway you can always choose what to bring on in your further life    Tænk på alt det du har udført her i livet af enten passion, pligt eller nød. I de tilfælde oplever du det, der...

Kropbevidsthed

Vi er faktisk vant til at bruge ordet kropsbevidsthed og ikke kropbevidsthed. Det lille “s” eller manglende “s” i mellem krop og bevidsthed betyder en hel del. I det mest anvendte ord “kropsbevidsthed” med “s” er betydningen, at man har en bevidsthed om kroppen. Det vil sige at vi intellektuelt har et forhold til kroppen. Det er fint nok, men der mangler ligesom noget i det. Det manglende finder man i ordet “Kropbevidsthed” uden “s”. Her er der også en bevidsthed om kroppen, men udtrykket dækker også over at selve kroppen er bevidst. Det er altså ikke kun hjernen, der kan være bevidst, men hele kroppen. Hele kroppen hænger sammen i et stort netværk af sanse-, perception- og kognitionsfunktion. Jeg...