14 Watt

Selvbevidsthed

Selvet er ifølge S. Kierkegaard det , at et menneske kan forholde sig til forholdet imellem vores individuelle bevidsthed og vores biologiske krop. Heri ligger vores evne til selvrefleksion. Denne særlige evne i dyreriget er “desværre” forbundet med angst. Det er et vilkår, at den frihed mennesket har til at foretage bevidste valg, ud fra vores selvreflektoriske evne, går hånd i hånd med angsten. Det er angstfuldt at være menneske. Dette synes naturligvis ikke rart, men det er med til at give os en stærk drivkraft, som hvis den kan tæmmes og udnyttes konstruktiv, kan være meget brugbar.

En anden følelse, der er med til at gøre os til mennesker, er skyldfølelsen. Psykologisk set fortæller de os, at vi har gjort noget forkert. Skyldsfølelsen giver os evnen til at være moraske. Det er her grundlaget for hvad der er rigtigt og forkert ligger. Skylden er et eksempel på, at følelserne har som væsentlig funktion at fungere som en moralsk radar. Mangler den, kan det være svært at handle moralsk. Friedrich Nietzsche fremhævede især skylden som fundamental for selvet. Vi er netop refleksive væsener, når vi hele tiden gennem vores væren bliver aftvunget en redegørelser for vores handlinger. Vi bliver i stand til at forholde os til os selv, når andre bryder ind i vores liv og insisterer på, at vi skal forklare os i relation til moralske normer. Dette er i høj grad med til at udvikle vores refleksive selvbevidsthed og gøre os til ansvarlige sociale væsner. Som med angsten er skylden altså en følelse, der er helt afgørende for det at være menneske. At kende til disse følelser er en del af den menneskelige dannelse.

 

Selvet som en refleksiv proces giver os muligheden for at os selv gennem andres øjne, hvilket også kan være et skamfuldt øjeblik. Vores selvforhold skabes udefra – gennem forholdet til en anden. Det er kun væsener, som har evnen til at anskue sig selv udefra, der kan føle skam og være moralske. Hvor skyldsfølelsen oplyser dig om, at du har forbrudt dig moralsk gennem en specifik handling, så viser skammen hen til en forståelse af dit selv som værende forkert i andres øjne. Ligesom skylden kan være berettiget eller uberettiget, gælder dette også for skammen. Selvet har altså muligheden for at have en selvrefleksiv følelse som skam, idet en person får mulighed for at vende den andens blik mod sig selv, når vedkommende er afsløret for den anden. Dette giver i realiteten fællesskabet en stærk mekanisme til social kontrol af den enkelte.

Det er følelserne, herunder angst, skyld, skam og sorg, der giver livet kulør, kraft og energi i vores bevidsthed. De har stor inflydelse på vores tanker og beslutninger hver dag. Følelserne dirigerer mennesker i retning af moralske spørgsmål.

Selvbevidsthed er en stor udfordrende gave for mennesket. Det giver os et kæmpe ansvar for alt andet liv på Jorden. Enig?

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

14 Watt