Opmærksomhed

Krop og sind er en enhed

Hele din personlighed er ikke kun afspejlet af dit adfærdsmønster, men er tillige på det somatiske plan, nemlig i din krops form og bevægelse. Totalsummen af muskulære spændinger, opfattet som gestalt……udgør hele organismens “kropsudtryk”. Kropsudtrykket er den somatiske dimension af det typiske emotionelle udtryk, der på det psykiske plan kaldes “karakter”.

Et menneske, som forbigående føler angst, sorg eller vrede, antager i al almindelighed en kropsholdning, der af omverdenen opfattes som en ydre manifestation af følelsestilstanden. Hvis et menneske forbliver i denne dramatisering, eller hvis følelsen hyppigt gentages, dannes der, hvad vi normalt kalder et “adfærdsmønster”, og den muskulære holdning bliver kronisk. Fysiologisk sker der det, at visse muskler bliver kortere og tykkere, og at andre gennemtrænges af bindevæv; og andre gøres ubevægelige som følge af en konsolidering af det involverede væv. Når først dette er sket, kan den fysiske holdning ikke ændres. Den kan ikke længere ændres via en bevidst indsats eller via mental suggestion. Sådanne fysiologiske stivhedstilstande sætter sig ydermere som følelsesmæssige mønstre i personligheden. Når der ikke længere er fri passage i menneskets krop, bliver den subjektive, emotionelle harmoni også lidt efter lidt berørt. Dvs. indskrænket og den har en tendens til i bogstaveligste forstand at blive spærret inde i visse bestemte, blokerede områder. Det pågældende menneske har nu ikke længere en følelse eller en reaktion på den umiddelbare situation. I stedet er vedkommendes liv, bevægelser og eksistensen fastlåst i en attitude, en holdning.”

Ken Dycthwald

Kropbevidsthed

Hvad kan man så gøre hvis det forholder sig sådan?

Først og fremmest skal man erkende sin situation. Du må erkende at din mentale tilstand har forankret sig somatisk i din krop. Derefter handler det om at du igen får et godt forhold til din krop. For at starte denne proces, er det vigtigt at få helt styr på din vejrtrækning. Den dybe vejrtrækning er med til at få dig til at slappe af i din krop. Samtidig med at du lærer at slappe af i dit mellemgulv og du får sænket dine skuldre i en afslappet position, så vil du langsomt gennem åndedrætsmeditationen få et bedre og tættere forhold til din krop.

Da dine spændinger i kroppen midlertidig stadig kan være for stærke, så er massage hos en god massør at foretrække til at få løsnet endnu mere op. Men vær opmærksom på, at den dybdegående massage kan udløse kraftige følelses- og energiudladninger efter længere tids ophobninger uden forløsning i kroppen. Derudover handler det i bund og grund om at blive gode venner med din krop.

Det handler om, at du får brugt kroppens forskellige kompetencer igennem forskellig fysisk udfoldelse. Det skal naturligvis primært være noget fysisk udfoldelse, du holder af ellers er det også godt, at du ind i mellem udvikler nye kropslige kompetencer.

Afslutningsvis vil jeg også nævne almindelige gåture i dejlige omgivelser. Gåture kan noget helt specielt i forhold til gående vejrtrækningsøvelser, kropbevidsthed, tanker, naturoplevelser og socialt samvær.

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Opmærksomhed