Lykkens etik - Den attraktive spiller

Det er dit ansvar

Vi har alle et ansvar for det bedste kollektiv, vi kan tænke os.

Vi er hver for sig mere ansvarlige for verdens tilstand, end vi tror eller foretrækker at tro. Uden nøje opmærksomhed og delagtighed begynder kulturen af sig selv at hælde i retning af forfald. Ting holdes ikke vedlige eller udvikles af sig selv. Uden nøje opmærksomhed kan fx din arbejdsplads,  vores kultur og samfund nemt bevæge sig mod afgrunden med nogle principper, rammer og vilkår, du ikke kan eller vil leve under.

Tyranniet kan vokse langsomt frem og befaler os at trække os tilbage med relativt små skridt. Men hvert skridt tilbage gør det næste en anelse mere muligt. Hvert enkelt forræderi mod samvittigheden og ansvarligheden, hver enkelt fortielse og hver enkelt rationalisering svækker modstandsviljen og øger sandsynligheden for det næste begrænsende skridt fremad. Det gælder især, når de, der presser fremad, nyder deres nyvundne magt – og den slags mennesker er aldrig svære at finde.

Vær altid bevidst om dine og kollektivets grundlæggende værdier. Kæmp for dem, og regn ikke altid med at der er nogen der gør det for dig. Hellere stå frem, før evnen til at gøre det er blevet uigenkaldeligt kompromitteret.

Desværre handler folk ofte i modstrid med deres egen samvittighed og helvede har det med at ankomme gradvist. Det er også værd at huske på, hvor sjældent det er at se mennesker stå fast overfor noget, de ved er forkert, selv når konsekvenserne ved at gøre det er relativt små. Dette skal vi huske på, hvis vi er optaget af at føre et moralsk, ansvarsfuldt, samvittighedsfuldt og omsorgsfuldt liv: Hvis du ikke gør indvindinger, men overgrebene mod din samvittighed er små, hvorfor så antage, at du ikke frivilligt vil slutte dig til, når overgrebene for alvor kommer ud af kontrol?

Din samvittighed har førsteret over dine handlinger og dermed overtrumfer dine konventionelle sociale forpligtelser. Hvis du beslutter dig for at stå fast og nægte at adlyde, hvis du gør noget, som andre misbilliger, men som du selv fuldt og fast anser for rigtigt, skal du være i stand til at tro på dig selv.

Det betyder, at du skal have forsøgt at leve et ærligt, meningsfuldt og produktivt liv. Hvis du har handlet ærefuldt og dermed er troværdig som menneske, vil det være din egen beslutning om at bevare det betydningsfulde værdier på din arbejdsplads, i dit kollektiv og samfund. Dermed bliver du en del af den sandhedens styrke, der sætter foden ned overfor fx korruption og tyranni. Det suveræne individ, der er årvågen og opmærksom på sin samvittighed. Du er den styrke, der forhindrer det uhensigtsmæssige og uønskede.

Det er dit ansvar.

Skilt-værdier | Peermidt.dk

 

Love, Health And Wisdom

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Lykkens etik - Den attraktive spiller