Det er dit ansvar

What you can do for your country

John F. Kennedy’s inaugural address inspired children and adults to see the importance of civic action and public service. His historic words, “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,” challenged every American to contribute in some way to the public good. In this lesson, students learn about a theme in President Kennedy’s inaugural address, civic action, and consider how it applies to their own lives.

Her har vi kernen i nogle af udfordringerne for de yngre generationer i dag. De er desværre i for høj grad blevet opdraget til, at det er samfundet, der skal tage hånd om dem. Dette har de primært lært fordi deres forældre har nurset i stor stil – deraf curlingforældre. Dvs. at børnene/de unge i dag, har en forventning om at alt bliver serveret for dem, og at de dermed ikke skal yde særlig meget. Vi snakker desværre om misforstået kærlighed fra forældrenes side……en bjørnetjeneste (og nej det er ikke en stor tjeneste).

Forældre har i evigheder kæmpet for at gøre deres børn ansvarlige. Samfundet prøver med uddannelsesinstitutioner, lærepladser, frivillige organisationer og klubber. Men noget er alligevel gået galt. Vi har gjort noget forkert, faktisk en hel del. Fx har vi brugt for meget tid på at larme op om rettigheder og kræver til gengæld ikke længere nok af de unge mennesker, vi socialiserer. Gennem årtier har vi givet dem besked på at kræve deres ret af samfundet. Vi har antydet, at sådanne krav vil lade dem opleve stor mening med livet, hvor vi snarere burde have gjort det stik modsatte: lade dem vide, at meningen med selve livet i al dets tragik og skuffelse skal findes i at tage et nobel byrde på sig. Det har vi undladt, og derfor er de vokset op med at lede de forkerte steder, hvis de overhovedet har energien til at lede. Dette har gjort dem yderst sårbare for lette svar og godtroende overfor forurettelsens dræbende kraft.

Nøgleordet til de unge generationer og de kommende er, at udvikle så mange kompetencer som muligt ved at prøve så mange ting i livet som muligt. Det er “learning by doing“, som John Dewey sagde det.

Dewey's Philosophy and the IB Education – MITCHEL AFRICA

Det, som barnet i dag gør ved hjælp af en voksen, kan det i morgen gøre på egen hånd. Kun den oplæring, der foregriber udviklingen, er god (Vygotskij).

Den nærmeste udviklingszone (NUZO) er betegnelsen på forskellen mellem det, dit barn er i stand
til at klare på egen hånd og det, barnet kan klare med en lille smule hjælp – Og i den forskel ligger
udviklingen for barnet. Altså i det barnet næsten kan og som det øver sig i.
Som voksen kan du være opmærksom på det barnet allerede kan motorisk, så kan du nemlig
udforme forskellige aktiviteter og udfordringer, og kun akkurat hjælpe barnet det, det behøver. Hvis
du gør det, vil barnet udvikle sig.

6.5 Pædagogens rolle som relationsskaber og sprogformidler i sprogmiljøet | Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed

På denne måde opøver barnet en masse kompetencer og føler sig derigennem kompetent til livet…..og lærer derfor også, at det har meget at bidrage med. Dette sammen med en stor portion kærlighed, hårdt slid, anerkendelse og ansvarlighed overfor medmennesker og sig selv, så vil det i høj grad kunne sige:

ask what you can do for your country.

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Det er dit ansvar