Gode råd fra Brian - Ensomhed

Gode råd fra Brian – Dit potentiale

Du har stort set potentiale til hvad som helst. Hvis du smider den holdning, at verden er til for dig og at det er verden, der skal komme til dig og give dig muligheder. Hvis du i stedet vælger den indstilling der hedder, at jeg er her for at gøre noget stort for verden, at jeg vil sprede mit potentiale og kompetencer ud i verden, så den får glæde af dem – Ja så vil du i allerhøjeste grad også få glæde af dig selv og den måde verden ser eller kommer til at se dig på. DU ER TIL FOR VERDEN.

Det er helt naturligt at bekymre sig om det der venter dig, og nogle gange også alt for meget. Bekymringen er både en konsekvens og en undersøgelse af de mange veje, der fører fra nuet ud i fremtiden.

Bekymringerne bliver ofte ufrivilligt store for at blive taget i øjesyn. Det kan være besværlige forhold på studiet, arbejdet, problemer med venner og familie, praktiske spørgsmål om at overleve økonomisk og materielt.

Hver enkelt bekymring kræver adskillige beslutninger: Hvilke skal du løse, hvordan og i hvilken rækkefølge? Hvilken strategi vil du bruge? Ihvertfald den hvor du er mest tro mig dig selv og dine værdier. Det kræver alt sammen en eller anden form for valg – det frie valg, fri vilje. Valget om at handle virker også frivilligt. Det du ikke må er at bukke under for handlingslammelse. Det er bedre at handle end slet ikke at handle…….dog må der gerne tænkes lidt inden du gør det, da alle handlinger har konsekvenser.

Det kan netop være både vanskeligt og krævende frivilligt og utvunget at beslutte sig. Det føles bestemt ikke altid som automatiske processer i forbindelse med reflektoriske eller vaneprægede veje, der bevæger os fremad uden at tænke nærmere over det. Vi bliver styret rigtig meget af fortiden og de handlingsmønstre, vi gennem tiden har oparbejdet. Når vi møder noget velkendt, så bruger tit nogle løsninger/handlingsmønstre vi tidligere har haft succes med, men når du møder noget nyt, så kan du begynde at tvivle på dig selv. Hvordan skal du nu løse det, og kan jeg finde ud af det. Dette er noget mere krævende. Her er det igen du skal tænke på – at handle på det er bedre end slet ikke at handle. Desuden kommer der rigtig god visdom ud af at fejle, hvis det er det du gør. Der kommer ingen visdom ud af ingenting. For hver eneste gang du fejler opbygger du mere potentiale og kompetence.

Når du beslutter dig, konfronterer du dig aktivt med fremtiden. Vi virker forudbestemt til at stille os ansigt til ansigt med en form for ufærdigt potentiale og beslutte, hvad der skal blive til nutiden – og derefter fortid. Forestil dig at sidde på et plejehjem om mange år og kigge tilbage på dit liv. I den situation, hvis du altså ikke er alt for dement, så vil det nærmest være ubærligt, at tænke på alt det du burde have gjort – alle det potentiale og de kompetencer, du ikke fik udnyttet og brugt.

Du står overfor mange forskellige udsigter i dit liv – til mangfoldige virkeligheder, virkeligheder du kan udnytte og gøre til store oplevelser igennem dine handlinger. Du har valget. Du kan vælge de ene vej frem for den anden til netop din egen virkelighed. Du er nemlig skaberen af din egen virkelighed og heri din egen selvopfattelse. Dermed bringer vi verden fra at være, til at blive til og videre til at være. Det er det dybeste af alle mysterier. Hvilket potentiale står vi overfor, og hvordan skal du få den anvendt?

Vores valg af handlinger former virkeligheden – det kræver ansvarlighed, samvittighed, respekt, tro, vilje og mod. Vores valg har en bestemmende rolle mht. at forvandle fremtidens mangfoldighed til konkret nutid, men det er – mere konkret – etikken i vores valg, der spiller en rolle. Handlinger ud fra et ønske om at tage ansvar, gøre ting bedre, undgå fristelser og se det i øjnene, vi hellere ville undgå, handle frivilligt, modigt og sandfærdigt. Det gør på alle måder det kommende indhold ad din væren bedre for dig og andre end det, der opstår som følge af forsvarsmekanismer som undvigemanøvre, forurettelse, hævngerrighed eller ødelæggelsestrang.

Hvis du følger den gode vej – handler etisk i ordets dybeste og mest universelle forstand, vil den mærkbare virkelighed, der opstår af potentialet over for dig, blive god i stedet for gruopvækkende – eller i hvert fald så god, som du nu kan gøre den.

Vælg derfor den gode vej – Den vej der giver dig og dine omgivelser mest. Der er ikke tid eller plads til at lade forsvarsmekanismer fylde. Den gode vej med dine gode potentialer giver dig livskvalitet – Vejen med alle forsvarsmekanismer og manglende handlinger, giver dig intet brugbart. Husk du skal også på plejehjem en dag eller i hvert fald herfra. Hvilket eftermægle vil du have?

Brug dit enorme potentiale for at gøre en forskel. Vær til og lav handlinger, som klinger af livskraft og værdi og som giver genklang også efter livet.

Fri vilje og ansvarlighed – Frihed under ansvar – Sæt dit potentiale fri.

 

Dette indslag er inspireret af Jordan B. Peterson. En canadisk klinisk psykolog, som jeg stærk vil anbefale dig at læse. Han har også mange Youtube-indslag.

 

Love, Health And Wisdom

Brian

 

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Gode råd fra Brian - Ensomhed