Learning and development, Mindset, Philosophy, Psychology

A little story about life 6 – The starfish story

The starfish story

Billedresultat for all the small things in life

An old man walked across the beach until he came across a young boy throwing something into the breaking waves. Upon closer inspection, the old man could see that the boy was tossing stranded starfish from the sandy beach, back into the ocean.

“What are you doing, young man?” He asked.
“If the starfish are still on the beach when the sun rises, they will die,” the boy answered.
“That is ridiculous. There are thousands of miles of beach and millions of starfish. It doesn’t matter how many you throw in; you can’t make a difference.”

“It matters to this one,” the boy said as he threw another starfish into the waves. “And it matters to this one.”

Actually all the small things that you do in life means a lot to some people and hopefully it also means a lot to you.

Billedresultat for all the small things in life

 

Love and wisdom

Brian

 

RELATEREDE INDLÆG

Health, Learning and development, Mindset, Psychology, Wellness

Din Selvhelbredende krop 19 – Optimist eller pessimist?

Billedresultat for optimister og pessimister

Er optimister sundere end pessimister?

Mange år senere søgte Martin Seligman, forfatteren til bogen Learned Optimism, der studerer optimisme og dens virkning på liv og helbred, efter en måde at undersøge, om optimister lever længere end pessimister. Han havde i årevis forsket i menneskers måder at forklare ting på – hvordan de tolker de uheldige eller heldige situationer i deres liv. Det viste sig, at forskellen mellem optimister og pessimister består i, hvor vedvarende, gennemgribende og personligt man opfatter gode og dårlige situationer.
Eftersom pessimisten anser den dårlige situation for vedvarende („det vil altid være lige så galt som nu“), gennemgribende („det kommer til at ødelægge det hele“) og personlig („det er alt sammen min fejl“), opstår der håbløshed. Når man kommer med vedvarende, omfattende og personlige forklaringer på dårlige situationer af den slags, der uundgåeligt rammer alle, baner man vej for en kronisk ulykkelighed og i sidste ende sygdom. Pessimister tror også, at dårlige situationer skyldes deres egen utilstrækkelighed. De gode situationer opfatter de omvendt som midlertidige, afgrænsede og uden for deres kontrol. Optimisterne er på den anden side af en helt anden støbning. De ser dårlige situationer som midlertidige, afgrænsede og udefrakommende, hvorimod de gode situationer er vedvarende, gennemgribende og skyldes deres egen fortræffelighed.

Relateret billede
Seligman og hans kolleger fandt Grant-undersøgelsens data frem for at se, om de kunne finde korrelationer mellem forklaringsstil og sygdomsrisiko. Først måtte de afgøre, om optimisme og pessimisme er stabile faktorer livet igennem. Er en „født optimist“ altid optimist? Eller forandrer mennesker sig?
De fandt ud af, at hvor optimisme kan forandres over tid, synes den måde, mennesker forklarer dårlige situationer på, at være ret konstant livet igennem. Men det betyder ikke, at man ikke kan omvende sig.


Da Seligman og hans kollega, Chris Peterson, først forstod, at måden at forklare dårlige situationer på plejer at være uændret livet igennem, gav de sig i kast med dataene fra Grant-undersøgelsen. De konstaterede, at pessimisterne i undersøgelsen allerede som femogfyrreårige var mindre sunde end optimisterne. De pessimistiske mænd begyndte at blive syge i en yngre alder end de optimistiske mænd, og de blev væsentligt sygere. I en alder af tres år var pessimisterne meget mere syge.
Det viser sig, at optimistiske patienter kommer sig bedre efter en bypass-operation, har et sundere immunforsvar og lever længere. Det går dem bedre, når de lider af kræft, hjertesygdomme og nyresvigt. Optimister lever også længere end pessimister. Mennesker med et positivt livssyn har 45 procent mindre sandsynlighed for at dø af en hvilken som helst årsag inden for en afgrænset periode end negativt tænkende mennesker (og 77 procent mindre sandsynlighed for at dø af en hjertesygdom).

En positiv holdning påvirker også vores evne til at afværge infektioner. I en undersøgelse blev sunde forsøgspersoner interviewet omkring deres holdninger og derpå udsat for en almindelig forkølelses- og influenzavirus. Deltagere med en optimistisk indstilling var mere modstandsdygtige end deltagere uden.
Andre undersøgelser vedrørende forholdet mellem optimisme og pessimisme fulgte efter. Harvard-psykologen Laura Kubzansky, der forsker i optimisme, fulgte 1.300 mænd i ti år og fandt ud af, at forekomsten af hjertesygdomme blandt optimisterne kun var halvt så stor som hos pessimisterne. Forskellen mellem de to grupper var lige så dramatisk som mellem rygere og ikke-rygere.
Det viser sig også, at pessimister er mere udsatte for depressioner, er mere tilbøjelige til at opleve begrænsninger i deres faglige succes, har mindre chance for at opleve velbehag, har større sandsynlighed for at støde på udfordringer i deres forhold og en øget risiko for at blive syge.

Billedresultat for et positivt sinds indvirkning på helbredet

 

Undersøgelser viser også, at optimister bliver ramt af færre infektionssygdomme end pessimister, har stærkere immunforsvar, lavere blodtryk, lever længere og har mindre risiko for at få en hjertesygdom. I en undersøgelse havde pessimisterne dobbelt så mange infektionssygdomme og gik til læge dobbelt så hyppigt som optimisterne.
En positiv følelse af velvære kan beviseligt beskytte hjertet. Patienter med et højt niveau af „følelsesmæssig vitalitet“ havde 19 procent ringere sandsynlighed for at få en hjertesygdom i kranspulsåren end patienter med et lavere niveau. Og som toppen på kransekagen har mennesker med et højt selvværd, og som ser sig selv i et positivt lys, færre reaktioner i hjerte-kar-systemet på stress, kommer sig hurtigere og har et mindre grundniveau af stresshormonet kortisol.

Find ro i at skifte fokus.

Ret din opmærksomhed til det, du vil have.

Væk med alt det, der trækker dig ned.

Når hele verden råber – SE PÅ MIG!

Så slut for larmen og SE PÅ DIG!

Så hvad vil du idag?

Hvad vil du opnå?

Hvordan skal dagen være for dig?

Det er dig der bestemmer.

Det er dig, der skal forme dit liv.

 

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

RELATEREDE INDLÆG

Health, Learning and development, Mindset, Psychology, Wellness

Din selvhelbredende krop 18 – At være lykkelig forebygger sygdom

„Lykke er ikke en færdigvare. Den kommer af dine egne handlinger.“

– HANS HELLIGHED DALAI LAMA

Måske er det ret indlysende, at glade og veltilpassede mennesker er sundere. Men har du nogensinde fået en recept af din læge på et program, der skal lære dig at være optimist som forebyggelse mod hjertesygdom, hvilket virker lige så effektivt som at holde op med at ryge? Har du nogensinde som en del af dine sygdomsforebyggende praksisser behandlet dig selv ved hjælp af livsstilsændringer og øvelser, der videnskabeligt set kan øge din lykke og forlænge din levetid med syv et halvt til ti år?

Billedresultat for lykke forlænger livet
I den moderne lægevidenskab kommer følelsesmæssig og mental sundhed ofte i anden række i forhold til overvejelser vedrørende den biokemisk funderede fysiske sundhed. Vi er tilbøjelige til at henvise følelsesmæssig og mental sundhed til psykiatriens dunkle kringelkroge og i stedet fokusere mere på fysiske måder at forebygge sygdom på som for eksempel sund kost, motion, rygestop og vægtkontrol. Men de videnskabelige data, der knytter lykke og sundhed sammen, er så chokerende tydelige, at de burde overbevise dig om, at behandlinger, der har til formål at øge din lykke, samt lykkens tvillingsøster optimismen, bør stå i centrum af din interesse for at forebygge sygdom.
Adskillige undersøgelser viser, at lykke og sundhed hænger uløseligt sammen. Vi ved selvfølgelig alle, at mennesker med mentale lidelser som depression, angst eller bipolar sygdom har en øget risiko for at begå selvmord, komme ud i stofmisbrug og andre livstruende omstændigheder, der direkte påvirker kroppens sundhed. Men det vil måske overraske dig at få at vide, at du ikke behøver at have en fuldt udfoldet mental lidelse, der svarer til diagnosekriterierne for eksempelvis angst, eller en alvorlig depression, for at din sindstilstand påvirker helbredet. Bare det at føle sig ængstelig, trist, vred, hjælpeløs, frustreret eller uden håb kan udløse stressresponser, og hvem har det ikke sådan en gang imellem?
Undersøgelser i Europa og USA viser, at lidt over halvdelen af voksne (54 procent) anser sig selv for „rimeligt mentalt sunde“, uden at de ligefrem stortrives. Over enogtyve millioner amerikanere påvirkes årligt af depression, og depression er den primære årsag til invaliditet i USA for personer mellem femten og fireogfyrre år. Depression er også den primære årsag til tredive tusinde selvmord i USA årligt. 21 procent af amerikanerne oplever en stemningsforstyrrelse som depression i løbet af deres liv, 28 procent får en angstlidelse og en ud af fem amerikanere tager psykofarmaka (i DK er det tal 1 ud af 15), hovedsagelig antidepressive midler.
Det er tydeligt, at mange mennesker ikke føler sig mentalt sunde. Men hvad er lykke egentlig, og hvad har det med kroppens sundhed at gøre? Lykkeforskere definerer lykke som den „almindelige påskønnelse af ens liv som helhed“. I bund og grund er det et mål for, hvor godt du synes om det liv, du lever, og hvor begejstret du er, når du vågner om morgenen.

Billedresultat for at vågne glad om morgenen
Alle data viser, at ulykkelige mennesker har langt større sandsynlighed for at blive fysisk syge. Depression øger for eksempel kræftrisikoen og er en alvorlig faktor, når det gælder risikoen for hjertesygdomme, ligesom den er forbundet med en række smertesyndromer. Angst øger beviseligt risikoen for kræft og fremmer åreforkalkning i halspulsåren, hvilket igen øger risikoen for slagtilfælde.
Lykke påvirker endda den forventede levetid. Mennesker med et højere niveau af „subjektiv trivsel“ lever op til ti år længere end mennesker uden. Desuden påvirker lykke visse behandlingsresultater, herunder succesraten ved stamcelletransplantation, kontrollen med sukkersyge, hyppigheden af aids-udbrud hos hiv-positive patienter samt helbredelsen efter slagtilfælde, hjerteoperationer og hoftebrud.
Undersøgelser viser, at positive psykiske tilstande som glæde, lykke og positiv energi tillige med egenskaber som tilfredshed med livet, håbefuldhed, optimisme og humoristisk sans resulterer i lavere dødelighed og øget levetid både i den raske og i den syge del af befolkningen. Faktisk reducerer lykke og beslægtede mentale tilstande risikoen for eller begrænser sværhedsgraden af hjertesygdomme, lungesygdomme, sukkersyge, forhøjet blodtryk og forkølelser. Ifølge en hollandsk undersøgelse af ældre patienter mindskede en optimistisk sindstilstand personens risiko for at dø med 50 procent i løbet af de ni år, undersøgelsen varede.

Grant-undersøgelsen

Forbindelsen mellem lykke og fysisk sundhed blev tydelig i en banebrydende, løbende undersøgelse kaldet Grant-undersøgelsen, der fulgte en gruppe velbyggede og yderst begavede andetårsstuderende fra tre årgange på Harvard, som man anså for at besidde såvel fremragende fysisk form som mental sundhed samt alle de bedste fremtidsudsigter. Formålet var at se, hvordan de levede deres liv, og lægge mærke til deres sundhed, lykke, forhold og præstationer, idet man håbede at lære noget om, hvordan man kunne forudsige og dermed muligvis påvirke årsagerne til, at nogle mennesker lever et lykkeligt, sundt og succesrigt liv, mens andre ikke gør det.
For at vælge de helt rigtige forsøgspersoner granskede dr. Arlie Bocks team alle lægejournaler, eksamensresultater og en del personlige anbefalinger fra rektor. De 268 Harvard-studerende, der overvejende kom fra årgangene 1942, 1943 og 1944, blev testet af psykologer, socialarbejdere, fysiologer, læger og stort set alle mulige andre, Bock kunne samle, for at registrere data om, hvem disse unge mænd var i deres andet studieår.
Omfattende lægeundersøgelser registrerede alt lige fra organfunktioner til, hvor langt pungen hang ned og hjerneaktivitet målt ved hjælp af EEG. Socialarbejderne beskrev vaner som sengevædning, hvordan de reagerede på seksualundervisning samt familiedynamikken under deres opvækst. De unge mænd tolkede på Rorschach-blækklatter, fik deres håndskrift analyseret og undergik en omfattende psykiatrisk test. Alle blev anset for at være „normale“, ja ligefrem „begavede“.
De unge mænd tog derefter deres universitetseksamen, men Bock – og de der gennem årene tog over efter ham – undersøgte dem resten af livet. Mændene blev fulgt gennem grundige lægeundersøgelser, periodiske interviews og spørgeskemaer og producerede en veritabel guldmine af information om, hvad der gør et menneske sundt og lykkeligt og giver det succes her i livet.
Da de unge mænd tog ud for at slås i de krige, der fulgte på deres universitetstid, kom mange af dem ud for de traumer, der ledsager krigshandlinger. Men på trods af de udfordringer, de mødte, fik mange af mændene ganske stor succes. Fire af dem stillede op til det amerikanske senat. En blev succesrig romanforfatter, en redaktør på avisen Washington Post, en blev minister og en af dem blev oven i købet præsident. (Det kom senere frem, at en af deltagerne i Grant-undersøgelsen var John F. Kennedy).
Men som tiden gik, begyndte der at vise sig en tendens. Da man kom til 1948, udviste 20 af de unge mænd tegn på alvorlige sindslidelser. Da de var blevet halvtreds år gamle, var en tredjedel af dem sindslidende. Det viste sig, at der lurede uventede dynamikker i sindet bag rektors liste over udvalgte håbefulde andetårsstuderende.
Bock blev citeret i en artikel i Atlantic for at bemærke: „De var normale, da jeg valgte dem ud. Det må have været psykiaterne, der gjorde dem tossede.“
Depressionerne viste sig hos disse mænd at være kraftigt forbundet med det fysiske helbred. Ud af de halvtredsårige, der fik konstateret en depression, var mere end 70 procent døde eller kronisk syge i en alder af treogtres. De, der erklærede, at de var yderst tilfredse med livet, oplevede kun en tiendedel af de alvorlige sygdomme eller dødsfald, deres ulykkelige fæller led under. Disse resultater holdt sig, efter at man havde udelukket andre medvirkende faktorer som alkohol, tobak, fedme og lang levetid i slægten.

Love and wisdom

Brian

 

RELATEREDE INDLÆG

Health, Physical activity, Wellness

JuleFitnisse-Øvelse 14. december

Det gode ved denne øvelse er at den styrker udadføreren, ydre balde og hoftebøjeren. Den først og sidstnævne muskel er nogle vi generelt forsømmer lidt, men de er super vigtige i forhold til at have en krop i balance og stabilitet. Mange løber fx skævt og kan med tiden få nogle alvorlige skader. En måde at foregribe dette er netop at træne især udadføreren og indadføreren (beskrives i morgen). Hoftebøjeren er god til at forebygge lyskeproblemer.

Happy training and have a fantastic day.

 

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Health, Learning and development, Mindset, Psychology, Wellness

Be a ROSE

An 87 Year Old College Student Named Rose

The first day of school our professor introduced himself and challenged us to get to know someone we didn’t already know.

I stood up to look around when a gentle hand touched my shoulder. I turned around to find a wrinkled, little old lady beaming up at me
with a smile that lit up her entire being.

She said, “Hi handsome. My name is Rose. I’m eighty-seven years old. Can I give you a hug?”

I laughed and enthusiastically responded, “Of course you may!” and she gave me a giant squeeze.

“Why are you in college at such a young, innocent age?” I asked.

She jokingly replied, “I’m here to meet a rich husband, get married, and have a couple of kids…”

“No seriously,” I asked. I was curious what may have motivated her to be taking on this challenge at her age.

“I always dreamed of having a college education and now I’m getting one!” she told me.

After class we walked to the student union building and shared a chocolate milkshake. We became instant friends. Every day for the next three months, we would leave class together and talk nonstop. I was always mesmerized listening to this “time machine” as she shared her wisdom and experience with me.

Over the course of the year, Rose became a campus icon and she easily made friends wherever she went. She loved to dress up and she reveled in the attention bestowed upon her from the other students. She was living it up.

At the end of the semester we invited Rose to speak at our football banquet. I’ll never forget what she taught us. She was
introduced and stepped up to the podium.

As she began to deliver her prepared speech, she dropped her three by five cards on the floor. Frustrated and a little embarrassed she leaned into the microphone and simply said, “I’m sorry I’m so jittery. I gave up beer for Lent and this whiskey is killing me! I’ll never get my speech back in order so let me just tell
you what I know.”

As we laughed she cleared her throat and began, “We do not stop playing because we are old; we grow old because we stop playing. There are only four secrets to staying young, being happy, and achieving success. You have to laugh and find humor every day.

You’ve got to have a dream. When you lose your dreams, you die.
We have so many people walking around who are dead and don’t even know it! There is a huge difference between growing older and growing up.

If you are nineteen years old and lie in bed for one full year and don’t do one productive thing, you will turn twenty years old.

If I am eighty-seven years old and stay in bed for a year and never do anything I will turn eighty-eight.

Anybody can grow older. That doesn’t take any talent or ability. The idea is to grow up by always finding opportunity in change.
Have no regrets.

The elderly usually don’t have regrets for what we did, but rather for things we did not do. The only people who fear death are those
with regrets.”

She concluded her speech by courageously singing “The Rose.”

She challenged each of us to study the lyrics and live them out in our daily lives.

At the year’s end Rose finished the college degree she had begun all those years ago. One week after graduation Rose died peacefully in her sleep.

Over two thousand college students attended her funeral in tribute to the wonderful woman who taught by example that it’s
never too late to be all you can possibly be .When you finish reading this, please send this peaceful word of advice to your friends and family, they’ll really enjoy it!

These words have been passed along in loving memory of ROSE.

REMEMBER, GROWING OLDER IS MANDATORY. GROWING UP IS
OPTIONAL.

We make a Living by what we get, We make a Life by what we give.

Billedresultat for its all about giving

 

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Learning and development, Mindset, Philosophy, Psychology

The story of life

The Story of Life

Sometimes people come into your life and you know right away that they were meant to be there, to serve some sort of purpose, teach you a lesson, or to help you figure out who you are or who you want to become. You never know who these people may be (possibly your roommate, neighbor, coworker, longlost friend, lover, or even a complete stranger) but when you lock eyes with them, you know at that very moment that they will affect your life in some profound way.

And sometimes things happen to you that may seem horrible, painful, and unfair at first, but in reflection you find that without overcoming those obstacles you would have never realized your potential, strength, willpower, or heart.

Billedresultat for everything happens for a reason

Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by means of luck. Illness, injury, love, lost moments of true greatness, and sheer stupidity all occur to test the limits of your soul. Without these small tests, whatever they may be, life would be like a smoothly paved, straight, flat road to nowhere. It would be safe and comfortable, but dull and utterly pointless.

The people you meet who affect your life, and the success and downfalls you experience help to create who you become. Even the bad experiences can be learned from. In fact, they are probably the most poignant and important ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your heart, forgive them, for they have helped you learn about trust and the importance of being cautious when you open your heart. If someone loves you, love them back unconditionally, not only because they love you, but because in a way, they are teaching you to love and how to open your heart and eyes to things.

Make every day count!!! Appreciate every moment and take from those moments everything that you possibly can for you may never be able to experience it again. Talk to people that you have never talked to before, and actually listen. Let yourself fall in love, break free, and set your sights high. Hold your head up because you have every right to. Tell yourself you are a great individual and believe in yourself, for if you don’t believe in yourself, it will be hard for others to believe in you. You can make of your life anything you wish. Create your own life then go out and live it with absolutely no regrets.

Billedresultat for everything happens for a reason

 

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG