Learning and development, Psychology

Positivity boosters

POSITIVITY BOOSTERS                                                

 • Always smile and laugh – Smiling is a source of positive energy not just to us, but to those around us. When you smile (sending positive energy) then you can be sure of getting more positive energy back.

Billedresultat for smile to the world and the world smiles back

It is so important to laugh every day. Laughing produces good neurotransmitters as dopamine and serotonine in your body that are essential for your mental wellness.

Billedresultat for smile to the world and the world smiles back

Laughing is not only for kids

 • Be Active – Find an activity that you actually enjoy and make it part of your life. It can be as simple as going for a walk or dancing in your living room!! Our body is made for activity, and when you are active using energy, then you actually produce ekstra energy afterwards and all the good neurotransmitters I wrote about above.

 • Learn Something Daily – Pick up a hobby and learn a new skill. Choose a subject that will help you excel and study it. Learning boosts our self-confidence

 

 • Give – Be kind and generous – it’s one of the best feelings in the world!!

Billedresultat for give

 • Be Mindful – Practice self-awareness and live in the present moment. It’s impossible to get upset about the past or worry about the future when you’re ‘in’ the present

Billedresultat for be in the present

Billedresultat for be in the present

 • Connect – A simple ‘hello’ to a stranger or a phone call to a friend can boost our positivity

Billedresultat for connect

 • Reframe Failure – See failure as a way to learn and grow.

Billedresultat for reframe failure

 • Focus on Gratitude – Take a moment each day to focus on the things you are grateful for. This will make you more aware of the positive things around you.

Billedresultat for focus on attitude

Relateret billede

Get to work…

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Mindset

Be the change you want to see in the world

How you live your life, what you achieve, what you focus on, what you believe in etc. is all in your head. It is you do all kinds of activities during your day is all depending on your mindset for that specific task your are doing. How you do it and how well you do it.

“Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

Henry Ford

So how you see the world is actually going on inside of you. You can form the world the way you want, but you can not run away from who you are deep inside. You can develop your insight within you and that will give you a more true picture of yourself and the world around you.

Billedresultat for “Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

So dig inside of yourself, accept what you see and then develop to at better you – and a better world. Because YOU are the change that you want to see in the world.

Things are pretty hard sometimes. There are to many requirements, to much stress, to many bad news all the time, violence etc. Where is the purpose and meaning in life when…..

Billedresultat for “Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

Then focus on all the good things next to all the bad things. Stay positive and find all the things that make you happy and focus on that. Don´t see all the challenges as problems, but se all the problems as challenges that can develop you if you have the right mindset.

Even…….”if you’re going trough hell, keep going ”  

Winston Churchill

Billedresultat for “Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

Be true to yourself and tell yourself that you can do it, then you will realize how true you really are. You can also tell yourself that you really can´t do it. You don´t believe in yourself. Then you will also realize, that you are quite right, but we don´t want that kind of truth, do we?

Billedresultat for “Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

Billedresultat for “Whether you believe you can or you can’t, you’re right.”

Dear reader

I belive in you

I hope you will too

You have a lot to achieve

If you just believe

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Psychology

12 steps for Self Care

1. If it feels wrong don´t do it

Sometimes you can just feel, that this isn´t right. It doesn´t feel good. I am not talking about all the boring duties like cleaning up etc. I am talking about all the things that others want´s you to do, and you know deep inside that this is wrong.

Billedresultat for if it feels wrong

2. Say “exactly” what you mean

This is about honesty and daring to be who you are. Let people know who you are and what you stand for. Let them know your feelings and thoughts without wrapping things in.

Billedresultat for say what you mean

3. Don´t be a people pleaser.

Are you living your life to please other people, or are you here because of the quality of your life? Be you and go for what makes you feel good.

Billedresultat for don´t be a people pleaser

4. Trust your instincts

Like number 1. You know deep inside of you, what is right for you. Listen to your desires and go for your dreams. It is your life, so make the best of it.

Billedresultat for trust your instincts

5. Never speak bad about yourself

Why should you do that? You always do the best you can, and if not well then you know where to improve yourself. You are who you are, and if you don´t like it, you just have to accept the way things are and then go and improve things for the better.

Relateret billede

6. Never give up on your dreams

I hope you have dreams for what to happen in your life. If not, then get on with greating them and make them come true. You deserve it like everybody else.

Billedresultat for never give up your dreams

7. Don´t be afraid to say “No”

It is good to be helpful to others, but don´t forget yourself. Again if it doesn´t feel right, then don´t do it. Of course you should help people, but you have a life to.

Billedresultat for don´t be afraid to say no

8. Don´t be afraid to say “yes”

The other way around. Don´t be “a lonely ranger”, or scared to do new things. Get out of your comfort zone and experience life. Say “yes” to good things for you and the good people around you.

Billedresultat for don´t be afraid to say yes

Billedresultat for don´t be afraid to say yes

9. Be KIND to yourself

You are the person closest to YOU. Why not be VERY good friends with that person? That person YOU, is the one you should treat right all the time. You deserve that!

Billedresultat for be kind to yourself

10. Let go of what you can´t control

There are so many things that we can´t control in our lives, e.g. the weather, your genes, wars around the world, what is happening to your dear ones etc. Yes a lot of bad things is happening and can happen, but that is just the way life is and you can´t do much about it. You have to accept it and don´t let it enclosure you in a grey “comfort zone” where you don´t live life.

Billedresultat for let go of what you can't control

11. Stay away from drama and negativity

Drama and negativity drains you from positive energy. It will not give you the good feelings you need to have a happy life. So get rid of all the things that creates negative feelings in your life.

Billedresultat for stay away from drama and negativity

12. LOVE

The simple word LOVE is the most important thing in the world. It will bring up the best things in you and others. You will have the best wellness in you whole body when you experience love. The world would be a much better place if we all give much more love. So let us start NOW.

Billedresultat for be kind to yourself

 

Love and wisdom

Brian

 

RELATEREDE INDLÆG

Learning and development

Enneagram type 9

Generelt om enneagram type 9

Det er vigtigt for Enneagram type 9 at undgå konflikter, og de kan se en sag fra flere sider. De ønsker at skabe harmoni og kan derved let glemme deres egne behov. De er gode mæglere, da de evner at se i helheder, og det er vigtigt for dem at få alle med, så konflikten undgås. Derfor forsøger de også at sætte noget andet i stedet eller slå ting hen.

Enneagram type 9 kan have problemer med at afslutte projekter, da de let kan blive afledt undervejs af andre vigtige ting. De opleves oftest som indadvendte og stille sammen med nye mennesker.

Enneagram type 9 fremstår ofte som stille, milde, lidt tilbagelænede og magelige personer, der ikke sætter sig selv i centrum – og som er gode til at skabe harmoni og hygge omkring sig. De overvejer hele tiden på den ene/den anden side og har et holistisk menneskesyn.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 9

 • Du fremstår ofte rolig og afslappet
 • Du har fokus på at gøre dig det behageligt og bekvemt
 • Du har svært ved at melde klart ud, hvis der er noget, du ikke har lyst til
 • Du er ”kompromisets mester”
 • Du kender til at udskyde beslutninger og handlinger: ”Der er jo masser af tid”
 • Ved ting der ikke er vigtige for dig, bøjer du nemt af
 • Du bliver let opslugt af det, du er i kontakt med: natur, andre mennesker, stemning osv.
 • Du har let ved at støbe og anerkende andre mennesker i det, der er vigtigt for dem
 • Vaner og genkendelige opgaver trives du med, da det gør dig tryg
 • Du har et stort behov for at være alene og føler, det giver dig energi. Du ”forsvinder” gerne (i mange timer) foran tv, computer, en god bog, i naturen m.m. – men kun hvis der er ro i omgivelserne
 • Du er et roligt, positivt, jordnært og afslappet menneske
 • Du kan virke lidt vel magelig med dig selv – der er masser af tid … det kan vente til i morgen
 • Du optræder ofte lidt tilbagelænet f.eks. på møder og i store forsamlinger
 • Er naturligt en god mægler – du er god til at analysere og se alle vinkler i en sag
 • Du har ofte svært ved at komme med din egen mening, tage stilling eller vælge
 • Du slipper nemt egne behov, hvis andre vil noget andet, og du har svært ved at sige fra
 • Sjældnere end andre typer gør nierne lederkarriere
 • Har ofte svært ved at sige fra, sige nej
 • Du fornægter vrede – ”jeg er yderst sjældent vred”
 • Niere kan typisk genkende sig i de fleste Enneagramtyper og kan derfor have svært ved at finde deres egen type

http://resko.dk/enneagram-type-9

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Learning and development

Enneagram type 8

Generelt om enneagram type 8

Enneagramtype 8 er ikke til at overse, selvom de er stille. De kæmper gerne, hvis de oplever, noget er uretfærdigt, både på egne og andres vegne. De er dominerende og vil gerne have kontrol med deres omgivelser. De er ikke bange for at vise vrede og tager konflikter, når de er der. De er meget beskyttende og kærlige overfor dem, de holder af.

Lige så hårde og kontante Enneagram type 8 kan fremstå udad til, ligeså sårbare og følsomme er de indad til, hvilket andre sjældent får at se. Type 8 fremstår ofte som impulsive personer med stor energi og power. De kæmper for retfærdighed, meningen, åbenhed og (deres egen) sandhed. Tager gerne ledelsen for at kontrollere situationen – og komme i det mål, de selv har udset sig.

Enneagram type 8 er meget målrettet, handlekraftig og uafhængig, og de tænker her og nu og får energi af at være i nuet. Man kan se otterens humør med hele deres krop, uanset om der er glæde, vrede eller irritabilitet.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 8

 • Du har mange meninger og er ikke bange for at udtrykke dem
 • Du er sikker på, at det er dig, der har den rigtige mening
 • Det er tit dig, der tager ansvar for og lederskab af situationen
 • Du er opmærksom på dine behov og mål og er god til at få dem indfriet
 • Du kan føle foragt for folk, der viser svaghed, hvis de ikke handler på det
 • Du oplever tit verden sort eller hvid, enten eller
 • Du træffer hurtige beslutninger og handler på dem
 • Det er vigtigt, at du har kontrol
 • Du er en autoritet
 • Du bliver rørt over uskyldighed og kan f.eks. fælde en tåre over film, dyrebørn o. lign.
 • Du er et energifyldt, handlende menneske, der fylder meget
 • Du har en naturlig styrke i din udstråling – og markerer tydeligt dine grænser
 • Du taler gerne med høj og kraftfuld stemme
 • Du kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade, ikke så få ottere bander
 • Du har et stort kontrol- ansvars- og beskytter ”gen” (passer på dig selv og dine nære)
 • Det er kun sjældent, du lader være med at udtrykke din mening
 • Du er meget handlingsorienteret – glemmer ind imellem at tænke dig om først
 • Du er hurtig til at tage beslutninger og tager nemt styringen, hvis ingen andre gør det. Ottere bliver derfor ofte ledere – formelle eller uformelle
 • Du virker stærk udenpå men er blød og følsom inden i, hvilket du oftest forsøger at skjule
 • Du går efter egne mål og egne behov
 • Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation; mennesker er fx enten retfærdige eller uretfærdige, gode eller dårlige, ledere eller følgere – der er intet, både-og, alt er sort/hvidt

http://resko.dk/enneagram-type-8

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Learning and development

Enneagram type 7

Generelt om enneagram type 7

Enneagram type 7 ser alt fra en positiv vinkel og elsker at have mange muligheder. De kan ikke lide at føle sig begrænset af aftaler og procedurer. De er optaget af at fantasere om ideer og planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret. De er fascinerende og gode til at blive begejstret og skabe begejstring hos andre, og de elsker at lave ”sjov og ballade”. De fremstår derfor oftest som positive, mulighedsorienterede, lette og charmerende personer, der altid har mange bolde i luften, og som overvejende griber de bolde, de har lyst til at gribe. Resten falder til jorden.

At opleve begrænsninger for Enneagram type 7 er noget af det værste, type 7 kan forestille sig. Det kan være svært for syveren at blive i nuet, fordi de i deres hoved altid er et eller flere skridt foran og derfor hele tiden klar til at gå videre.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis enneagram type 7

 • Det er naturligt for dig at være i godt humør
 • Du forstår ikke andres tungsind og manglende optimisme
 • Du har en fantastisk evne til at sætte ting/ideer sammen på nye måder
 • Når du oplever noget følelsesmæssigt ubehageligt, slipper du det hurtigt og er videre
 • Du får ofte at vide, at du er ungdommelig og holder dig godt
 • Du søger nye oplevelser og udfordringer
 • Du kan tale dig ud af hvad som helst og er typen, der kan sælge ”sand i Sahara”
 • Du har en let og humoristisk tilgang til livet
 • Du fremstår energisk og har ofte mange ”bolde i luften”
 • Projektet eller ideen er vigtigere for dig end at fuldende det
 • Du er hurtig, forandringsvillig og deltagende og ikke bange for at løbe en risiko
 • Du vil typisk sige: ”Hvorfor bide i det sure æble – når der er søde”?
 • Du laver ubevidst positivt spin på alt – omskriver alt negativt til noget positivt
 • Du har fokus på egne behov og egne muligheder
 • Charmerer i første omgang, hvis de presses
 • Du har ofte en fyldt kalender – elsker at planlægge (nye muligheder) – fremme i tid
 • Du er strategisk og oftest handlingsorienteret
 • Du er mere i helikopterperspektiv – og mindre i detaljer
 • Du fascineres nemt af nyt – mennesker, ting, oplevelser m.m.
 • Du ønsker at forblive i godt humør og er god til at peppe en stemning op
 • Du kan indimellem undres over mennesker, der oplever livet problematisk og tungt

http://resko.dk/enneagram-type-7

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG

Learning and development

Enneagram type 6

Generelt om enneagram type 6

Enneagram type 6 har mange bekymringstanker og forestiller dig tit, hvad der kan gå galt, eller hvad der skal tages højde for. Du leder ofte efter andres skjulte motiver og hensigter. Som sekser er du god til at tage det modsatte synspunkt, også selvom det ikke er dit eget. Du har ofte fokus på at forsvare ”de svage” og ender derfor f.eks. gerne i en funktion som tillidsmand.

Enneagram type 6 fremstår ofte som skeptiske og tvivlende personer på grund af deres analytiske evne til at kunne forudse problemer i fremtiden. Samtidig har de behov for at udtrykke risikoen ved dem. Og der er ved Gud mange potentielle problemer og farer nu og i al fremtid at bekymre sig om.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis Enneagram type 6

 • Du analyserer som oftest alle konsekvenser, inden du beslutter dig
 • Tillid er et tema hos dig, og det kan være svært for dig at stole på andre
 • Du udsætter ofte handlinger, fordi du er i tvivl
 • Du kan have problemer i forhold til autoriteter
 • Du oplever ofte at være skeptisk
 • Du bryder dig ikke om at være i centrum, med mindre det tjener en god sag
 • Mennesker du stoler på har din ubetinget støtte
 • Når du har besluttet dig, er du som regel stadig lidt i tvivl
 • Humor med ironi og sarkasme kendetegner ofte en sekser
 • Du opleves ofte af andre som et skeptisk og udtryksfuldt menneske, der er i tvivl om meget, og som ikke hopper på hvad som helst
 • Du har en konstant indre dialog – for og imod
 • Du kan se alt fra to sider og være i tvivl om, hvad der er den rigtige
 • Du har et behov for at vende stemningen i en gruppe, så den ikke bliver urealistisk positiv eller negativ
 • Du tillægger ofte andre personer følelser og tanker som i virkeligheden er dine egne
 • Du oplever dig selv realistisk – imens omgivelserne ofte oplever dig som for skeptisk, måske ligefrem negativ
 • Du yder som oftest, før du nyder
 • Du kan føle dig helt tung i hovedet af tanker, bekymringer og tvivl
 • Du har pakket kufferten med ting, der kan klare alle farer og problemer, når du tager på ferie
 • Du er ubetinget trofast og loyal overfor personer og grupper, du får tillid til
 • Autoriteter er et tema i dit liv – enten underkaster du dig dem, eller også gør du oprør mod dem
 • Du oplever ofte tvivl, der udsætter handlinger

http://resko.dk/enneagram-type-6

Love and wisdom

Brian

RELATEREDE INDLÆG