Vi skal turde fejle, vise sårbarhed og sige undskyld

Ontologisk sikkerhed

Stærkt inspireret af en meget klog kvinde, Emilia Van Hauen, vil jeg her sætte fokus på noget af det vigtigste for mennesket, nemlig Ontologisk sikkerhed.

Ontologi er læren om det værende. Nogle psykologer og sociologer, bl. Giddens, taler om ontologisk sikkerhed i betydningen basal sikkerhed, som udvikles i barnets første leveår som en slags basissikkerhed, der også i voksenlivet medvirker til at kontrollere diffus angst. Dvs. at den ontologiske sikkerhed har overordentlig stor betydning for den adfærd og livskvalitet mennesket udviser og har senere i livet. Faktisk er det hele fundamentet for dit senere liv. Hvis du ikke har fået denne basale sikkerhed som barn, så har det sået uoprettelige skader, som man vil slås med resten af livet.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/boerns-tidligste-tilknytning-har-kaempe-betydning-hele-livet

Viste du at:

40% af al sygefravær kommer fra stress, depressioner og angst.

Det er et ret højt tal for et samfund, der er så udviklet som vores. At ledelsen i mange virksomheder svigter sine medarbejdere? At folk er svage og at der er gået modediagnose i den? Eller måske en hel fjerde grund? Virksomheder glemmer ofte de fundamentale og basale behov hos mennesket i jagten på profit. Der bliver rationaliseret, effektiviseret og skåret ned på medarbejdergoderne. Dette sjovt nok på trods af at alle undersøgelser viser, at sygefraværet stiger, når folk presses og på den lange bane kan det resultere i meget omkostningsfulde depressioner.

Dette er en af det moderne menneskes største udfordringer:

Fraværet af ontologisk sikkerhed.

Ontologisk sikkerhed betyder i bund og grund, at man føler sig sikker i sin egen væren. Altså at man har tillid til, at man selv er placeret med sikkerhed i det samfund, som man er en del af og at ens eksistens dermed er grundlæggende sikret. Det handler først og fremmest om en følelse af sikkerhed; en slags indre vished om, at man er en del af en helhed, og at man har en vigtig rolle at spille i den.

Dette står i skærende kontrast til de dominerende vilkår, som mange ledere og medarbejdere lever under i dag, nemlig omstillingsparat, udviklingsvillig og organisationskompatibel. Vilkår, der på flere planer, skaber et grundlæggende fravær af ontologisk sikkerhed, både i det enkelte menneske og fælles i organi-sationen. Især hvis den ikke er båret af en meget tydelig leder, der kan skabe sikkerhed for, at rammerne er holdbare. Længe.

Ontologisk sikkerhed er nært knyttet til to andre begreber: Tillid. Og anerkendelse.

Vi er verdens mest tillidsfulde folkefærd. Ifølge professor Gert Tinggaard Svendsen mener 78% af den danske befolkning, at man kan stole på andre (mod 5% i Brasilien). En høj grad af tillid gør nemlig, at man bruger sine kræfter på at udvikle nyt, fremfor at kontrollere det, der allerede findes. Eller de andre. Vi skal jo også lige huske at vi er kåret til verdens lykkeligste folk.

Tillid er også direkte forbundet til forudsigelighed. Et ord, der desværre har fået gammelmandsstatus. Forudsigelig associerer i dag til rutine, gentagelse, kedelig, stagnation. Hvilket står i modstrid med det, som vi værdsætter i dag, nemlig egenskaber som dynamisk, fleksibel og innovativ. Men hvis du forestiller dig, at du aldrig ved hvornår du får løn, hvis du overhovedet får det, eller at du aldrig kan forudse, hvad de andre trafikanter gør, bliver det absurd tydeligt, hvor vigtig forudsigelighed er i et velfungerende samfund og en velsmurt hverdag, hvis ikke det skal blive til en evig kamp om overlevelse – på alle planer!

 

Manglen på forudsigelighed og sikkerhed giver sig udslag i, at alt for mange mennesker lider under en permanent følelse af indre uro og ustabilitet, usikkerhed for fremtiden, angst for hvilken værdi de egentlig har for fællesskabet/gruppen/virksomheden/samfundet – også fremadrettet. Og sidst, men bestemt ikke mindst: Angsten for at være overflødig. Med andre ord: Et fravær af ontologisk sikkerhed.

Oven i det kan vi så lægge det tredje begreb, nemlig anerkendelse. Uden basal anerkendelse dør vi. Det behøver ikke at være en fysisk død; det kan snildt være en indre død, hvor vi forvandler os til sociale zombier, der hverken formår at bidrage til fællesskabet (i hvert fald ikke kreativt, innovativt og originalt!) eller er med til at skabe et godt socialt miljø. Tværtimod udvikler nogle af de zombier sig til ”giftige brokkerøve”, der trækker al optimisme og overskud ud af fællesskabet. Som art har vi brug for at blive mødt i anerkendelse på både vores person og vores bidrag, for at få en oplevelse af, at vores eksistens har en betydning, der rækker udover vores egen.

Sikkerhed i din egen væren. Tillid til dig selv og omverdenen. Anerkendelse. Det er de tre elementer, der skaber den grobund, som vi alle har brug for at blive dyrket på. Det stiller gode krav til ledelsen om at skabe et arbejdsklima, hvor der er fokus på, hvordan man skaber et ontologisk sikkert kreativt miljø.

Som test kan du kort spørge dig selv, hvor sikker du mon føler dig i din væren? På en skala fra 1-10, hvor 10 basalt set er en dyb følelse af fred, sikkerhed og fuldendthed, og 1 er en total uforudsigelighed og usikkerhed på alle områder, hvor ligger du så, når det gælder fx dit job? Dit ægteskab/parforhold? Dine relationer? Din økonomi? Din krop? Din fremtid? Føler du dig som verdens lykkeligste menneske?

https://www.emiliavanhauen.dk/blog/boersen-hvor-sikker-i-verden-er-du/

Herunder er Abraham Maslows behovspyramide, der fortæller vigtigheden og prioriteringen af menneskets basale behov. Nederst er de fysiske behov, som naturligvis er de vigtigste for at kroppen overhovedet kan overleve. Dernæst er det sikkerhedsbehovene og kærlighed/tilhør, som er helt basale for at have det mentale overskud til at komme videre op i pyramiden.

De samfund, der kan skabe den ontologiske sikkerhed og dermed opfylde flest af Maslows behov, er de samfund, hvor folk har det allerbedst (lykkeligst) eller er det. Hvordan kan det så være at der er så mange der er på antidepressiv i Danmark? Er der alligevel noget galt med den ontologiske sikkerhed?

 

Love, Health And Wisdom

Brian

Noo comment yet

No comment yet to the post. You can be the first to comment it.

Write a comment...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Vi skal turde fejle, vise sårbarhed og sige undskyld